Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/10/21
Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat van de Media ziet erop toe dat de bepalingen uit de Mediawet ook worden nageleefd. In haar beleidsregels geeft zij een nadere invulling aan een aantal begrippen uit de Mediawet.

  • Herkenbaarheid reclame: reclameboodschappen worden voorafgegaan en afgesloten met een zicht- en/of hoorbare aankondiging en afkondiging.
  • Splitscreenreclame dit is het gelijktijdig in beeld plaatsen van redactionele inhoud en reclameboodschappen.
  • Splitscreenreclame moet duidelijk te onderscheiden zijn van de redactionele inhoud. Dit is het geval als er sprake is van een afzonderlijk stilstaand kader dat geen onderdeel is van het programma en maximaal twee derde van het totaal beschikbare beeld omvat. Ook moet de reclame continue worden voorzien van het woord ‘reclame’ en moet het redactionele deel van het programma volledig zichtbaar blijven en onverkort en zonder onderbrekingen worden doorgegeven. Splitscreenreclame is alleen toegestaan tijdens het verslag of de weergave van een sportevenement of tijdens live verslaglegging van een evenement. De splitscreenreclameboodschappen tellen mee voor de maximale hoeveelheid toegestane reclame.
  • Mini-spots worden door het commissariaat van de media maximaal 2 keer per uur toegestaan.
  • Bijdrage van ondergeschikte betekenis worden niet gezien als sponsoring. Het moet gaan om producten die een ondergeschikte waarde hebben ten opzichte van het programmabudget en het product mag niet herkenbaar ik beeld komen. Als het product in bruikleen was mag het geen eigendom van de omroep worden.
  • Producten van ondergeschikte waarde zijn voor TV niet meer dan 1000 euro en voor radio 200 euro waard.
  • De leverancier van producten van ondergeschikte waarde mogen in combinatie met vermelding “met dank aan” worden vermeld op de aftiteling.
  • In sommige gevallen worden bijdrage van derden niet gezien als sponsorbijdragen. Het gaat dan om bijdragen van de overheid (met uitzondering van de overheidsonderdelen die een commercieel doel hebben), de media-instellingen die het programma-aanbod verzorgt waarvoor de bijdrage wordt gegeven of de (co)producent van het programma.

Kijk hier voor meer informatie over het Commissariaat van de Media.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

06/01/22

Update reclame online kansspelen: TV-zenders scherpen eigen beleid aan

Kennis Nieuws

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Als één van de laatste landen binnen Europa heeft Nederland de

Topics: Regelgeving TV-reclame, TV-reclame

04/01/22

Geen alcoholreclame in 2022 op twee jongerenzenders

Nieuws

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in

Topics: Regelgeving TV-reclame

14/12/21

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Persberichten

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de

Topics: Regelgeving TV-reclame

Data Analist

Binnen het Data & Strategy team houden we ons onder andere bezig met het leveren

Commercial Traffic & AVS Specialist

Commercial traffic & AVS vormt samen met Campaign Planning het Sales Operations team. En sámen

Manager Public Affairs Benelux

Discovery Networks is één van de toonaangevende concerns in de media-entertainmentindustrie. In Amsterdam werken we

15 december

Nationaal Reclamerechtcongres 2022 – donderdag 15 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het

12 januari

Koffiedik Kijken 2022

Op donderdag 12 januari komt de marketingcommunicatie-industrie samen in het Koninklijk instituut voor de Tropen

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en