Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

05/11/18
CBS brengt internetgebruik in kaart: TV-kijken en bellen vaker via het internet

Steeds meer mensen zijn actief op social media. In 2012 gebruikte 62% van de Nederlandse bevolking één of meer vormen van social media. Dit aandeel is toegenomen naar 85% in 2018. Ook gebruiken Nederlanders het internet steeds vaker om te bellen en om TV te kijken. Dat blijkt uit de laatste rapportage van het CBS over ICT gebruik van huishoudens en personen in 2018.

Bijna iedereen op internet
In 2018 hebben vrijwel alle Nederlanders van 12 jaar of ouder toegang tot internet (96%). In 2012 was dit nog 92%. De online verbinding wordt het meest gebruikt om te e-mailen, 88% van de bevolking doet dit. In 2012 was het nog 84%.

Vooral onder 65- tot 75-jarigen gebruik sociale media gestegen
Onder social media worden door het CBS online discussiefora, weblogs, direct messaging, zoals Whatsapp, sociale netwerken, zoals Facebook en professionele netwerken zoals LinkedIn, verstaan. In 2012 gebruikte 62 procent van de bevolking één of meer vormen van social media, in 2018 is dat 85%. Het gebruik van social media is vooral populair onder jongeren maar de laatste jaren maken ook meer ouderen er gebruik van. Vooral onder 65- tot 75-jarigen heeft het gebruik van social media een vlucht genomen. In 2018 zei 68% van deze leeftijdsgroep actief te zijn op social media. Dit was in 2012 nog maar 24%.

CBS brengt internetgebruik in kaart (1)
Bron: CBS november 2018

Steeds vaker bellen en TV-kijken via internet
Belde in 2012 nog geen kwart van de bevolking van 12 jaar of ouder via internet (23%), inmiddels doet meer dan de helft dat (55%). Van de bevolking van 12 jaar of ouder zijn het vooral de jongeren die bellen via internet. Van de 12- tot 25-jarigen belde meer dan drie kwart (77%) in 2018 via internet, van de 75-plussers nog geen kwart (22%). Ook zijn in deze periode meer mensen via internet TV gaan kijken. Meer dan de helft van de bevolking (56%) keek in 2018 TV via internet. In 2012 was dat nog 39%. TV-kijken via internet is even populair onder 12- tot 25-jarigen als onder 25- tot 45-jarigen. Van deze leeftijdscategorieën keek 65% en 66% in 2018 televisie via internet, van de 75-plussers was dit 22%.

CBS brengt internetgebruik in kaart (2)
Bron: CBS november 2018

Internet vooral gebruikt voor social media en voor mail
Op Statline heeft het CBS een overzichtstabel geplaatst met meer dan deze vier ICT activiteiten van Nederlanders. Geïnteresseerden kunnen die cijfers daar ook zelf uitsplitsen naar jaar en naar diverse persoonskenmerken, zoals leeftijd en geslacht. Uit de onderstaande grafiek, met de cijfers voor personen van 12 jaar of ouder voor 2018, blijkt dat we internet voor gebruiken om onze mail te checken en voor het gebruik van social media.

CBS brengt internetgebruik in kaart (3)
Bron: CBS november 2018

Deze tekst is een bewerking door Screenforce van de publicatie van het CBS op cbs.nl aangevuld met cijfers uit de gerelateerde grafiek die het CBS op Statline heeft geplaatst.


Meer over dit onderwerp bij Screenforce
Screenforce publiceert regelmatig onderzoek over mediagebruik en trends in digitale media onder het thema tijdbestedingsonderzoek, en social TV.

» Screenforce participeert ook dit jaar weer in het jaarlijkse onderzoek Trends in Digitale Media van GfK. Een van de conclusies van de laatste publicatie over 2017 was dat de Smart-TV steeds meer zijn plek vindt in de Nederlandse huishoudens. En dat Nederlanders steeds meer TV-programma’s kijken via de smartphone en de tablet. Eind januari 2019 zullen de resultaten over 2018 bekend gemaakt worden.

» Uit de Media Standaard Survey (MSS), die door Kantar wordt uitgevoerd in opdracht van de belangrijkste mediabereiksonderzoeken waaronder SKO, blijkt dat in de eerste helft van 2018 in 96% van alle Nederlandse huishoudens minimaal één TV-toestel staat. En terwijl het TV-toestel een belangrijke plek behoudt in huishoudens, groeit het bezit van mobiele devices. Eind januari worden de resultaten van MSS voor geheel 2018 gepubliceerd.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

27/01/20

TV-content zet vaker aan tot online surfgedrag

Nieuws Onderzoek Persberichten

Video Highlights Trends in Digitale Media 2019 onderzoek TV-content, iets dat men op TV heeft gezien, brengt consumenten steeds vaker in beweging. Als men op

Topics: Jongeren en media, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

02/09/19

De internetgeneratie kijkt net zo veel video

Nieuws Onderzoek

Deep dive analyse Screenforce Media:Tijd naar levensfase Jongeren kijken graag gratis video. Millennials kijken graag on demand content en 40 plussers kijken vooral live TV.

Topics: Jongeren en media, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

Algemeen directeur en Directeur Onderzoek

Nationaal Media Onderzoek (NMO) zoekt twee directeuren Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft als doel

Communicatieadviseur B2B

Misschien ken je Ad Alliance nog niet, maar onze merken ongetwijfeld wel. Ad Alliance is

Media Analist

Talpa Media Solutions zet de doelstelling van de adverteerder altijd centraal, want alleen op die

19 mei

MWG50

Op donderdag 19 mei is het tijd voor een groot feest, want MWG is 50

24 mei

The state of the attention economy

Op dinsdag 24 mei organiseren Screenforce en haar Belgische zusterorganisatie VIA Association of AV-Media de

31 mei

Digital Industry Meetup Influencer Marketing

Sommige influencers gaan binnenkort onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media vallen en

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en