Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

02/09/19
De internetgeneratie kijkt net zo veel video

Deep dive analyse Screenforce Media:Tijd naar levensfase

Jongeren kijken graag gratis video. Millennials kijken graag on demand content en 40 plussers kijken vooral live TV. De internetgeneratie kijkt niet minder video dan vijf jaar geleden, maar wel anders. Nog steeds neemt de kijktijd vanaf 25 jaar sterk toe, dus ook bij de Millennials. Dit zijn enkele conclusies uit de analyse van Paul van Niekerk in opdracht van Screenforce op de Media:Tijd resultaten. Daarbij wordt ingezoomd op levensfase.

In april 2019 zijn de resultaten van Media:Tijd 2018 gepubliceerd. Screenforce heeft in mei een aanvullende analyse gemaakt die gedetailleerder ingaat op de positie van video binnen de verschillende mediumtypen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het grootste deel van de mediatijd wordt besteed aan het kijken van video, 184 minuten per dag. Deze tweede analyse is gemaakt door Paul van Niekerk in opdracht van Screenforce. Hierin zijn eveneens de resultaten van alle drie de edities van het Media:Tijd onderzoek (2013, 2015, 2018) meegenomen.

Drie mogelijke verklaringen voor verschuivend kijkgedrag
De uitkomsten van de Media:Tijd onderzoeken zijn tot nu toe gepresenteerd ‘as they are’. De ontwikkelingen worden getalsmatig beschreven en niet verder geïnterpreteerd. Om inzicht te krijgen in het verschuivend mediagedrag is het echter wel interessant om je af te vragen waarom verschillende doelgroepen een ander kijkgedrag vertonen. Daarbij zijn er drie verklaringen mogelijk voor verschuivend gedrag:

  1. Het gedrag verandert door een doorgroei naar een volgende leeftijdsgroep of levensfase.
  2. Het gedrag van een ‘cohort’, een groep met een bepaalde leeftijd, blijft constant als deze personen ouder worden. Het gedrag in 2013 schuift dan door naar 2015 en/of 2018 bij deze personen als ze ouder worden. Dit zou je ook het generatie-effect kunnen noemen.
  3. Het gedrag bij een bepaalde levensfase of cohort verandert bv. door nieuw technologisch aanbod.

Analyse naar levensfase
Voor de analyses naar levensfase wordt er uitgesplitst naar jongeren van 13-24 jaar die thuis wonen, jongeren die uit huis wonen, 25-39 jarigen die alleen- of samenwonen, al dan niet met kinderen, 40-54 jarigen met of zonder kinderen en 55+’ers alleenwonend of samenwonend. De levensloop kan op twee manieren worden geanalyseerd: als levensfases die elkaar opvolgen of als cohort. Een cohort is een groep mensen met een bepaalde leeftijd die door de tijd heen worden gevolgd. Omdat we data hebben over vijf jaar kun je een idee krijgen hoe het gedrag van een jongere wijzigt als zij/hij ouder wordt en uit huis gaat of gaat werken. Hoe langer de periode wordt waarover we Media:Tijd data hebben, hoe beter dit inzicht in het verschuivend gedrag van cohorten gaat worden.

Analyse op ‘Video Totaal’
De analyses van Paul van Niekerk concentreren zich hierbij op het totale video kijkgedrag. Onder ‘Video Totaal’ verstaan we in de Media:Tijd onderzoeken al het kijken naar videocontent bij elkaar opgeteld: TV-kijken (live en uitgesteld) samen met Subscription Video On Demand kijken (SVOD) en ‘Overige Video’. Daarbij komen hieronder in de vier grafieken achtereenvolgens aan de orde:

  1. Video Totaal
  2. TV-kijken (live en uitgesteld)
  3. Subscription Video On Demand kijken (Netflix, Videoland, e.d.)
  4. Overige Video (filmpjes) kijken zoals via YouTube.

Totale kijktijd neemt niet af bij Millennials
Tussen 2013 en 2018 verandert het achterliggende kijkgedrag ingrijpend maar uit de onderstaande analyse over Video Totaal blijkt dat de totale kijktijd ongeveer gelijk blijft. De drie lijnen voor de verschillende jaren liggen ongeveer op elkaar. De totale kijktijd neemt in deze periode ook niet af bij de Millennials (Gen Y, 25-39 jaar), terwijl zij de internetgeneratie zijn. Voor alleenstaande 25-39 jarigen is dat zeker zo. De 25-39 jarige samenwonenden zonder kinderen kijken in 2018 iets meer Video Totaal dan in 2015 en voor die met kinderen is dat in 2018 juist iets minder dan in 2015. Vanaf 25 jaar neemt de Video Totaal kijktijd sterk toe, in vergelijking met de jongeren, dus ook bij de Millennials. Ze kijken per dag ongeveer drie kwartier langer TV dan jongeren tot 25 jaar. Kennelijk is het levensfase effect sterker dan het generatie effect. Dit levensfase-effect van stijgende kijktijd bij stijgende leeftijd wordt dus onderbroken wanneer er kinderen in het gezin komen. Dan is er tijdelijk meer tijd nodig voor de verzorging.

Bron: Media:Tijd


Afname TV kijktijd onder jongeren die werken is kleiner

Binnen de totale video kijktijd zien we een afname in de TV kijktijd (live + uitgesteld). Deze afname is het grootst onder studenten, al dan niet thuiswonend. Onder jongeren die werken en zelfstandig wonen is de afname kleiner. Bij de Millennials (Gen Y, 25-39 jaar) is de afname in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 33 minuten. Maar ook zij kijken nog gemiddeld een uur en drie kwartier TV per dag, veel meer dan ze Subscription Video On Demand en Overige video kijken.

Bron: Media:Tijd


Subscription Video On Demand in 2018 ook populair onder Millennials

Tussen 2013 en 2015 zijn jongeren (Gen Z) de voorlopers in het gebruik van on Subscription Video On Demand, maar in 2018 zijn vooral ook de Millennials (25-39 jaar) in flinke getale toegestroomd. Bij jonge gezinnen met kinderen is het gebruik van Subscription Video On Demand echter wat minder.

Bron: Media:Tijd


Studenten vinden gratis alternatief in ‘Overige video’

Opvallend is dat uitwonende studenten zich in 2018 weer afkeren van de steeds duurder wordende Subscription Video On Demand. Zij vinden een gratis alternatief in ‘Overige video’ (o.a. YouTube), waarvan bij hen het gebruik in 2018 sterk toeneemt.

Bron: Media:Tijd


Uitdaging voor TV-bedrijven

De vraag voor de komende jaren is of Nederlandse aanbieders hun sterke positie op de TV-markt weten te behouden? Of is het toenemende YouTube gebruik bij jongeren een voorbode voor de ontwikkeling van een nieuwe volwassen wordende generatie? Verder zal de toetreding van nieuwe Subscription Video On Demand aanbieders zoals Disney+ en Apple TV de concurrentie ook doen toenemen.

Media:Tijd analyse over videogebruik
De resultaten van Media:Tijd 2018 zijn in april 2019 gepubliceerd. Screenforce heeft een aanvullende samenvatting gemaakt van de resultaten die gedetailleerder ingaat op de positie van video binnen de verschillende mediumtypen. Je kunt de analyse hier downloaden.

Over Media:Tijd
Media:Tijd is een dagboekonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld. Voor het onderzoek hielden 2.655 respondenten – een representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder – een week lang iedere 10 minuten hun activiteiten bij. In het najaar van 2018 is voor de derde keer het onderzoek Media:Tijd uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het PMA en de JIC’s NLO, NOM en SKO. De resultaten van Media:Tijd 2018 zijn in april 2019 gepubliceerd op de website van Media:Tijd.

Over Paul van Niekerk
Paul van Niekerk werkt als zelfstandig informatie strateeg en heeft een lange staat van dienst op het gebied van communicatie- en mediaonderzoek, zowel aan de opdracht kant (SBS, SPOT) als aan de uitvoerende kant (GfK). Het onderwerp Media:Tijd is voor hem zeer bekend terrein. Als directeur van de voorloper van Screenforce (SPOT) was hij initiator en eindverantwoordelijk voor de tweejaarlijkse SPOT Tijdbestedingsonderzoeken (2006, 2008, 2010, 2012). Destijds werd leefstijl vaak als segmentatie invalshoek gebruikt, deze keer stelde Paul een analyse naar levensfase voor aan Screenforce. Paul is lid van de Raad van Advies voor de communicatie-opleidingen van de Universiteit van Amsterdam.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

28/06/19

De waarheden en onwaarheden over ontwikkeling lineaire kijktijd

Meeste vrije tijd wordt besteed aan TV-kijken

Nieuws

Vorige week stuurde Multiscope een persbericht de deur uit met de mededeling dat video on demand inmiddels groter is dan lineair TV-kijken. Naar aanleiding van

Topics: Kijkcijfers, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

05/06/19

Analyse Media:Tijd 2018 – Jongeren kijken meer TV dan on demand of online video

Persberichten Nieuws Onderzoek

De totale tijd besteed aan media is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Gemiddeld besteden Nederlanders nog steeds bijna 8½ uur aan media. Het grootste

29/01/19

Opmars gebruik VOD-platforms op Smart-TV

Nieuws Onderzoek Kennis Persberichten

Video highlights Trends In Digitale Media 2018 onderzoek TV activeert de kijker. Als men tijdens het TV-kijken surft is dat vaak naar aanleiding van iets

Topics: Techniek, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

03/03/20

Ebiquity rapport ‘Mind the Gap’ waarschuwt: let op de kwaliteit van bereik

Nieuws Onderzoek

Marketing analytics bureau Ebiquity heeft een analyse gedaan op de data van vijftien verschillende mediacampagnes afkomstig van vijf vooraanstaande Britse adverteerders, om inzicht te krijgen

Topics: Jongeren en media, Reclame-effect, TV-reclame

23/09/22

Grootste deel van mediatijd (37%) wordt besteed aan kijken

Onderzoek Nieuws

Het Engelse multimediaonderzoek IPA TouchPoints levert interessante Insights over de actuele mediaconsumptie De data zijn afkomstig van een representatieve steekproef van 6.000 personen in Engeland

Topics: Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

7 maart

YIM Talentdag

Op 7 maart vindt bij Omnicom Media Group de YIM Talentdag plaats waarin talenten werken aan

12 maart

TV Jaarrapport 2023

Dinsdag 12 maart presenteren we het Screenforce TV Jaarrapport 2023 en geven we antwoord op vragen als hoe het

12 maart

Training Stichting Reclame Code

Training: Reclame via social media en influencer marketing Wanneer is sprake van reclame volgens de Nederlandse

Kennismanager Data & Research

bvA netwerk van merkleiders is op zoek naar een ambitieuze en analytisch sterke data- en researchspecialist die de inspanningen van bvA

Communicatieadviseur

Fremantle is per direct op zoek naar een Communicatieadviseur. Je werkt nauw samen met jouw communicatie teamgenoten maar natuurlijk ben je

Senior Project Manager – Concepting & Partnerships

Talpa Network is per direct op zoek naar Senior Project Manager. Werk jij graag in een creatieve, ondernemende organisatie en staat

Releasenote 28/11/2023 – Dashboard

Het TIP-Dashboard is een nieuw menu op de TIP-webapplicatie waarmee je in één oogopslag alle relevante gegevens over jouw campagne op één scherm te zien

Releasenote 31/3/2022 – Uitzendinstructies

De ontwikkeling van TIP is in volle gang. Om het inkoopproces nog efficiënter te maken is een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het opgeven van uitzendinstructies voor

Release note 27/07/2021 – GRP module

TIP is het gezamenlijke TV-inkoop platform van Ster, Talpa Network, Ad Alliance of ORN. Het gebruik van TIP wordt door Screenforce kosteloos aangeboden aan bureaus

Release note 25/05/2021 – Monitoring van storingen

Op dinsdag 25 mei is TIP uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: monitoring van storingen. Hierdoor kunnen TIP gebruikers op een geautomatiseerde wijze inzicht krijgt in

Release note 26/10/2020 – Status aangeleverde commercials

Op maandag 26 oktober is een nieuwe update doorgevoerd in TIP. Vanaf deze datum kun je de status van aangeleverde commercials bekijken. Naast dat je

Release note 01/10/2020 – TIP & tutorials

TIP bevat nu extra informatie over de uitgezonden spots en tutorials over de hoofdmenu’s. In TIP vind je een aantal belangrijke functionaliteiten die het gehele

Release note 29/05/2020 – TV-campagnes aanvragen

Vanaf mei is het mogelijk om in TIP TV-campagnes aan te vragen. Campagnes aanvragen Ga nadat je bent ingelogd in TIP naar aanvragen – nieuwe

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en real time kunnen inlezen in door hun gebruikte software. Met