Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

04/04/14
Resultaten onderzoek media:tijd 2014

Op 3 april 2014 zijn de resultaten gepresenteerd van media:tijd. Dat is een tijdbestedingonderzoek dat in de herfst van 2013 is uitgevoerd door GfK in opdracht van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau), SKO, NLO, STIR & NOM.

Voorheen deed SPOT vanaf 2006 zelfstandig elke 2 jaar een eigen tijdbestedingonderzoek uitgevoerd, genaamd ‘SPOT TBO’. Daarnaast werden er in Nederland van 1970 tot en met media tijd 2008 ook door de NPO en het SCP afzonderlijke tijdbestedingonderzoeken uitgevoerd. In 2013 is door de verschillende partijen besloten om één gezamenlijk Nederlands tijdbestedingonderzoek uit te gaan voeren dat in principe iedere twee jaar herhaald zal gaan worden. Naast de vier media JIC’s en het SCP als opdrachtgevers, wordt het onderzoek begeleidt door de NPO en dragen zowel BVA als PMA bij aan het onderzoek.

Zowel inzicht in tijdbesteding als data hub mediabereiksonderzoeken
De doelen en resultaten van Media:tijd zijn tweeledig. Media:tijd is een op zichzelf staand media tijdbestedingonderzoek. Dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, media activiteiten zo specifiek mogelijk. Dit biedt bijvoorbeeld antwoorden op vragen als hoeveel mensen een medium gebruiken, hoe lang zij dit doen, op welke momenten en in combinatie met welke andere (media-) activiteiten. Media:tijd is een data hub en wordt gebruikt om de bereikdata van vier afzonderlijke mediabereiksonderzoeken NOM, NLO, SKO en DDMM te koppelen. Dit moet het mogelijk maken om uitspraken te doen over gecombineerd mediabereik op basis van mediabereikskansen. Het eerste deel van media:tijd is uitgevoerd door GfK en is in april gepubliceerd. De datafusie wordt uitgevoerd door RSMB, een Engels bedrijf dat gespecialiseerd is in media onderzoek, media datafusie en crossmedia integratie. De resultaten van de datafusie komen naar verwachting half 2015 beschikbaar.

top-5-mediatijd

HIGHLIGHTS MEDIA:TIJD

TV kijken domineert de avond

Op een gemiddelde dag besteedt 84% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder tijd aan media. De totale mediatijd op een dag gemiddeld is maar liefst 8 uur en 40 minuten. Luisteren is overdag de belangrijkste media-activiteit, exact om 18 uur wordt deze rol ’s avonds overgenomen door kijken. Maar liefst 92% van de drie uur die gemiddeld per dag besteedt wordt aan kijken, 2 uur en 47 minuten, wordt besteed aan TV kijken. Onder TV kijken verstaan we zowel live (84%) als uitgesteld TV kijken (8%). Het overige kijken is video on demand (gestreamd, gedownload of gekocht: 6%), overige filmpjes (YouTube: 2%) en foto’s of dia’s bekijken (1%).

mediatijd-over-de-dag

Mediaconsumptie bestaat voor 28% uit media-multitasking

In de vragenlijst van media:tijd kan het gebruik van media zowel als algemene activiteit als ook als aanvullende media-activiteit worden ingevuld. Als algemene activiteit wordt op een gemiddelde dag 3 uur en 25 minuten aan media besteed. Maar media worden met tal van andere activiteiten gecombineerd of worden tegelijkertijd gebruikt.
De totale tijd die we aan media besteden is dan ook veel groter, de eerder genoemde 8 uur en 40 minuten. Analyse op de data van het tijdbestedingonderzoek leert dat gemiddeld in 66% van alle tijd op een dag geen enkel medium wordt geconsumeerd. In 25% van de tijd wordt één enkel medium geconsumeerd en in de resterende tijd (9%) gaat het om de consumptie van verschillende media tegelijkertijd. Mediatijd bestaat voor 28% uit media-multitasking.

mediatijd-single-multimedia-tasking

Het “Nieuwe Kijken” is nog relatief klein

Van de tijd die men besteedt aan audiovisuele content komt 93% voor rekening van het vaste TV toestel. Het aandeel van digitale devices als laptop, PC, tablet en smartphone is nog relatief bescheiden. Hierboven was reeds gemeld dat kijken nog grotendeels, voor 84%, uit live TV kijken bestaat (lineaire TV). Uitgesteld TV kijken (8%), video on demand (gestreamd, gedownload of gekocht: 6%), overige filmpjes (YouTube: 2%) en foto’s of dia’s bekijken (1%) maken een relatief klein deel uit van de totale tijd besteedt aan kijken.

mediatijd-gebruik-apparaten

Analyses Tilburg University: TV kijken grootste media activiteit voor 13+

SPOT heeft in 2014 extra analyses laten uitvoeren op de resultaten van het Media:tijd onderzoek door René van Beers van Tilburg University. De belangrijkste conclusies zijn dat TV kijken de grootste media activiteit is voor 13 jaar en ouder en dat TV veruit het grootste aandeel single tasking heeft. De volledige presentatie met meer resultaten van de extra analyses die René van Beers van Tilburg University heeft uitgevoerd vind je hier.

Besteding-in-minuten

NALEZEN

In april 2014 is door de opdrachtgevers een eerste samenvatting van de resultaten van media:tijd gepubliceerd samen met een onderzoeksverantwoording, een definitie van de media-activiteiten alsmede de kerncijfers naar geslacht, leeftijd en opleiding. De meeste hier opgenomen cijfers en grafieken zijn afkomstig uit deze publicatie. Verder heeft het SCP begin 2015 een rapport gepubliceerd op basis van Media:tijd, met steun van het Ministerie van OCW.

Geïnteresseerden kunnen zelf uitdraaien maken op de resultaten van media:tijd met behulp van mediaplanning software van Adware, Telmar en Pointlogic.

Meer informatie over media:tijd en contactgegevens zijn te vinden op de website van Media:tijd.

SPOT TBO

Voorafgaand aan Media:tijd heeft SPOT zelfstandig vanaf 2006, elke 2 jaar een eigen tijdbestedingonderzoek uitgevoerd, genaamd ‘SPOT TBO’. Van SPOT 2012 is de publicaties met een samenvatting van de resultaten nog te downloaden.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

01/02/23

Negen van de tien Nederlanders kijkt live TV-programma’s

Nieuws Onderzoek Persberichten

Belangrijkste video-ontwikkelingen uit Trends in Digitale Media 2022 Uit het onlangs verschenen Trends in Digitale Media onderzoek blijkt dat negen van de tien (90%) Nederlanders

Topics: Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

23/09/22

Grootste deel van mediatijd (37%) wordt besteed aan kijken

Nieuws Onderzoek

Het Engelse multimediaonderzoek IPA TouchPoints levert interessante Insights over de actuele mediaconsumptie De data zijn afkomstig van een representatieve steekproef van 6.000 personen in Engeland

Topics: Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

27/01/20

TV-content zet vaker aan tot online surfgedrag

Nieuws Onderzoek Persberichten

Video Highlights Trends in Digitale Media 2019 onderzoek TV-content, iets dat men op TV heeft gezien, brengt consumenten steeds vaker in beweging. Als men op

Topics: Jongeren en media, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

Manager Regulatory Compliance Discovery

Discovery is een begrip in de media-entertainmentindustrie. Vanuit onze Amsterdamse vestiging werken we met passie

Data Analist

Binnen het Data & Strategy team houden we ons onder andere bezig met het leveren

Commercial Traffic & AVS Specialist

Commercial traffic & AVS vormt samen met Campaign Planning het Sales Operations team. En sámen

16 maart

TV Jaarrapport 2022 | Screenforce

Donderdag 16 maart presenteert Screenforce het TV Jaarrapport van 2022. Met hoeveel procent is de

23 maart

TV Masters | Screenforce

Speciaal voor startende mediaprofessionals aan adverteerders- of bureaukant organiseert Screenforce voor de derde keer TV Masters.

25 april

The Future of Brands conferentie – 25 en 26 april

Vlak voor de feestdagen zijn de thema’s bekend gemaakt van de The Future of Brands

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en