Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

02/01/18
Meeste vrije tijd wordt besteed aan TV-kijken

De manier waarop Nederlanders hun vrije tijd besteden verschilt nauwelijks met tien jaar geleden. Ze hebben gemiddeld nog steeds evenveel vrije tijd: ruim zes uur per dag.
De meeste tijd wordt besteed aan TV-kijken, gemiddeld twee uur per dag. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.


Dagboekgegevens van meer dan 1.500 Nederlanders geanalyseerd

De afgelopen 10 jaar, tussen 2006 en 2016, zijn Nederlanders hun tijd niet anders gaan besteden. Er zijn wel grote verschillen tussen groepen onderling. Bijvoorbeeld als het om de tijd besteedt aan persoonlijke verzorging, betaald en onbetaald werk en vrije tijd gaat. Persoonlijke verzorging bestaat uit de basisbehoeften, zoals slaap en eten, en andere vormen van persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden. Vrouwen besteden bijvoorbeeld negen uur per week meer tijd aan het huishouden en zorgtaken dan mannen. En hoogopgeleiden besteden op weekbasis bijna vijf en een half uur minder aan vrijetijdsactiviteiten dan laagopgeleiden. Voor het onderzoek ‘Een week in kaart’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn dagboekgegevens van meer dan 1.500 Nederlanders geanalyseerd. Hieruit blijkt onder meer dat de meeste tijd wordt besteed aan TV-kijken.


Gezinsfase geeft grootste verschillen

Het verschil is het grootst in gezinnen met kinderen. Op weekbasis werken vaders achttien uur meer en besteden ze vijftien uur minder aan het huishouden en zorgtaken dan moeders. Op jonge leeftijd is er ook al een verschil zichtbaar. Bij de 12-19-jarigen besteden jongens vijf uur per week aan huishoudelijke taken, boodschappen en informele hulp, terwijl dit voor meisjes bijna het dubbele is: negen uur per week.

Meeste vrije tijd wordt besteed aan TV-kijken
Gemiddeld besteden mensen ruim tweeënveertig uur per week aan vrijetijdsactiviteiten. Binnen deze tijd wordt er bijvoorbeeld uitgerust (twee uur per week), gesport (een uur en vijfenveertig minuten per week) en tijd aan sociale contacten besteed (acht uur per week). De meest populaire vorm van tijdsbesteding is media en ICT. Er wordt vooral veel TV gekeken: gemiddeld twee uur per dag.

Deze cijfers van het SCP hebben betrekking op de hoofdactiviteiten van mensen, gedrag als nevenactiviteit waarbij mensen ook nog andere dingen doen is hierbij niet meegeteld.

Deze tekst is een samenvatting door Screenforce van een artikel over dit onderzoek op scp.nl.

Meer over dit onderwerp bij Screenforce
Bovenstaande conclusies volgen uit de analyses van de meest recente tijdsbestedingdata. Deze zijn gedurende 2016 en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek verzameld. Daarnaast werkt het SCP ook samen met de verschillende mediabereiksonderzoeken in het tweejaarlijkse tijdbestedingsonderzoek Media:Tijd dat een speciale focus heeft op media en ook dieper ingaat op hoofd versus nevenactiviteiten en op media-multitasking. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat jongeren van alle videotijd het meest aan TV besteden.
In oktober 2017 hebben de gezamenlijke JIC’s van de Nederlandse bereiksonderzoeken en het Platform Media Adviesbureaus (PMA) CrossMedia:Tijd 2017 gelanceerd. Met deze strategische tool kunnen bureaus en adverteerders het bereik en de contactfrequentie van crossmediale campagnes berekenen voor een groot aantal doelgroepen.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

01/02/23

Negen van de tien Nederlanders kijkt live TV-programma’s

Nieuws Onderzoek Persberichten

Belangrijkste video-ontwikkelingen uit Trends in Digitale Media 2022 Uit het onlangs verschenen Trends in Digitale Media onderzoek blijkt dat negen van de tien (90%) Nederlanders

Topics: Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

23/09/22

Grootste deel van mediatijd (37%) wordt besteed aan kijken

Nieuws Onderzoek

Het Engelse multimediaonderzoek IPA TouchPoints levert interessante Insights over de actuele mediaconsumptie De data zijn afkomstig van een representatieve steekproef van 6.000 personen in Engeland

Topics: Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

27/01/20

TV-content zet vaker aan tot online surfgedrag

Nieuws Onderzoek Persberichten

Video Highlights Trends in Digitale Media 2019 onderzoek TV-content, iets dat men op TV heeft gezien, brengt consumenten steeds vaker in beweging. Als men op

Topics: Jongeren en media, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

Manager Regulatory Compliance Discovery

Discovery is een begrip in de media-entertainmentindustrie. Vanuit onze Amsterdamse vestiging werken we met passie

Data Analist

Binnen het Data & Strategy team houden we ons onder andere bezig met het leveren

Commercial Traffic & AVS Specialist

Commercial traffic & AVS vormt samen met Campaign Planning het Sales Operations team. En sámen

16 maart

TV Jaarrapport 2022 | Screenforce

Donderdag 16 maart presenteert Screenforce het TV Jaarrapport van 2022. Met hoeveel procent is de

23 maart

TV Masters | Screenforce

Speciaal voor startende mediaprofessionals aan adverteerders- of bureaukant organiseert Screenforce voor de derde keer TV Masters.

25 april

The Future of Brands conferentie – 25 en 26 april

Vlak voor de feestdagen zijn de thema’s bekend gemaakt van de The Future of Brands

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en