Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/10/21
Nederlandse Reclame Code (NRC)

De Nederlandse Reclame Code is opgesteld door de Stichting Reclame Code. Deze code geldt voor alle reclames die in Nederland worden gemaakt. De code is tot stand gekomen in overleg met de adverteerders, de media en de reclamebureaus.

De stichting reclame code is een zelfreguleringsinstantie. De SRC geeft onder andere copy advies aan adverteerders. Ze geven voorlichting over reclameregels en handelen klachten af over reclames. Via www.checksrc.nl kun je van te voren kijken of je reclame aan de regels voldoet.

De volgende regels zijn van belang voor adverteerders, zenders en bureaus:

 • De reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
 • De reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.
 • De reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.
 • De reclame behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in reclame niet wordt geschaad.
 • Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan  gevoelens van angst of bijgelovigheid.
 • Reclame mag niet oneerlijk zijn, misleidende en agressieve reclames zijn oneerlijk.
 • Reclame is agressief als die de keuzevrijheid van de gemiddelde consument tot het product aanzienlijk beperkt, waardoor de consument ertoe wordt gebracht een product te kopen dat hij anders niet had gekocht.
 • Bij de beoordeling of reclame misleidend is moet gelet worden op alle omstandigheden.
 • Verklaringen van deskundigen dienen op waarheid te berusten.
 • In reclames voor het grote publiek dienen wetenschappelijk termen, statistieken en aanhalingen zo min mogelijk te worden gebruikt.
 • Indien in een reclame over “garantie” wordt gesproken, behoort de omvang, de inhoud en de tijdsduur van de garantie duidelijk te zijn.
 • Vergelijkende reclame is toegestaan als deze niet misleidend is. Er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met de concurrent. Niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de concurrent. Geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een concurrent. Niet goederen of diensten voorstelt als imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam.

Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Reclame Code.

Op grond van de mediawet zijn alle media-instellingen die reclame verzorgen aangesloten bij de Stichting Reclame Code. Ze zijn verplicht om reclame die in strijd is met de Nederlandse Reclame Code niet meer uit te zenden of te verspreiden.

Als een media-instelling een reclame krijgt aangeboden voor uitzending/verspreiding en deze op grond van de NRC niet toelaatbaar vindt, dan moet de media-instelling de adverteerder hierover met spoed (binnen twee weken) schriftelijk en gemotiveerd informeren.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

06/01/22

Update reclame online kansspelen: TV-zenders scherpen eigen beleid aan

Kennis Nieuws

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Als één van de laatste landen binnen Europa heeft Nederland de

Topics: Regelgeving TV-reclame, TV-reclame

04/01/22

Geen alcoholreclame in 2022 op twee jongerenzenders

Nieuws

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in

Topics: Regelgeving TV-reclame

14/12/21

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Persberichten

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de

Topics: Regelgeving TV-reclame

Manager Public Affairs Benelux

Discovery Networks is één van de toonaangevende concerns in de media-entertainmentindustrie. In Amsterdam werken we

B2B Marketing Manager Events

Het B2B Marketing team is onderdeel van het saleshuis Media Solutions en heeft als doel

Senior Creatief Strateeg

Ben jij die allround Senior Creatief Strateeg die voor ambitieuze adverteerders van Nederland wil werken?

6 -
7 december

The Future of TV Advertising Global

Op dinsdag 6 en woensdag 7 december keert The Future of TV Advertising Global –

15 december

Nationaal Reclamerechtcongres 2022 – donderdag 15 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het

12 januari

Koffiedik Kijken 2022

Op donderdag 12 januari komt de marketingcommunicatie-industrie samen in het Koninklijk instituut voor de Tropen

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en