Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

30/11/20
Nieuwe Mediawet: wat betekent dit voor influencer marketing?

Op 1 november 2020 is de nieuwe Mediawet in werking getreden. Deze wet is aangepast vanwege een Europese richtlijn die ook videoplatforms, zoals YouTube, onder de regulering brengt. Door deze aanpassing kan de nieuwe Mediawet ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld YouTube-kanalen maar ook de platformen van Talpa en RTL en de manier waarop daar reclame wordt gemaakt. In deze blog licht Naomi van der Louw van DDMA de wijzigingen toe en brengt ze in kaart welke gevolgen dit met zich meebrengt. Met dank aan DDMA neemt Screenforce de blog van Naomi hier integraal over.

Wat zijn op dit moment de regels voor YouTubers?
Op dit moment geldt dat YouTubers zich moeten houden aan de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (hierna: Reclamecode). Dit is een zelfreguleringscode, waarop consumenten en concurrenten kunnen klagen bij de Reclame Code Commissie (hierna: RCC). De kern van deze code is dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn en het duidelijk is waarvoor reclame wordt gemaakt. Per social mediakanaal worden voorbeelden gegeven op welke manier je dit duidelijk kunt maken.

De RCC kan bij een klacht oordelen of het inderdaad een overtreding van de Reclamecode behelst. Er wordt dan geen boete opgelegd, maar mogelijk volgt wel ‘naming and shaming’. Dit is een effectief systeem, aangezien in 97% van de gevallen de uitspraak van de RCC wordt opgevolgd.

Gewijzigde scope Mediawet?
De Mediawet regelt onder andere wanneer reclame, sponsoring en productplaatsing getoond mag worden en op welke manier dit moet gebeuren. Op het moment is deze wet alleen van toepassing op televisie, radio en on-demand videodiensten. Het is op dit moment alleen nog niet duidelijk of deze wet ook daadwerkelijk gaat gelden voor YouTube-kanalen.

Het Ministerie van OCW en de mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media (CvdM), hebben tot nu toe altijd aangegeven dat YouTube-kanalen ook onder de Mediawet en daarmee hun toezicht gaan vallen. Maar vanwege vragen uit andere Europese lidstaten en alarmerende geluiden uit de sector, waaronder DDMA, buigt het CvdM zich op dit moment opnieuw over de vraag óf en welke YouTubers onder hun handhavingsscope vallen. Zij geven aan op een rapport vanuit Europa te willen wachten voordat hier uitsluitsel over kan worden gegeven. Wij verwachten dat dit nog wel enkele maanden kan duren.

Tot die tijd is het dus nog een beetje speculeren, maar de wijzigingen kunnen voor YouTubers een grote impact hebben. Zo zou je je moeten aanmelden bij verschillende organisaties en toezichtkosten moeten betalen, een redactiestatuur moeten opstellen en zullen de regels voor reclame veranderen. Overtreding van deze regels zou een boete van maximaal 225.000 euro betekenen. Lees in dit eerdere artikel uitgebreid over de belangrijkste wijzigingen.

Onze zorgen over wijzigingen
Een aantal van de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet kunnen het flink lastiger maken voor YouTubers. Hieronder vind je onze belangrijkste zorgpunten op een rij:

  • Omdat er geen ondergrens is gesteld aan het inkomen of aantal volgers dat een YouTuber moet hebben voor zij onder de regeling vallen, kan in theorie de allerkleinste YouTuber gehandhaafd worden. Als zij alleen al pre-roll reclames (de korte reclamevideo’s voorafgaand aan een geselecteerde video) voor hun video’s hebben aanstaan, genereren ze inkomsten, zijn ze een economische dienst en vallen ze onder de Mediawet. Er zijn ook YouTubers die bijna als een omroep werken, maar dat is maar een heel klein percentage. De meeste YouTubers zijn eenpitters en zijn zowel redacteur, cameraman, presentator, geluidstechnicus en zaakwaarnemer in één. Zeker voor deze groep kunnen de nieuwe regels tot een buitenproportionele lasten- en regeldruk leiden.
  • Het onderscheid tussen sponsoring, productplaatsing en andere reclamevormen kan tot verwarring leiden, aangezien er veel grensgevallen zullen zijn. Hoe groot moet de invloed van de adverteerder bijvoorbeeld zijn om te spreken van reclame in plaats van sponsoring? Dit soort vragen zijn niet makkelijk te beantwoorden en het is de vraag hoe YouTubers dit zelf in moeten kunnen vullen.

Wij hopen dat het CvdM bovenstaande zorgen meeneemt in de invulling van hun interpretatie van een ‘commerciële mediadienst op aanvraag’, bijbehorende beleidsregels en de handhaving hiervan.

Conclusie: nog geen duidelijkheid over Mediawet, maar hou je altijd aan de Reclamecode
Hoeveel impact bovenstaande wijzigingen hebben voor YouTubers, hangt af van de toelichting van het Commissariaat in haar beleidsregels. De kern voor reclame via social media en influencer marketing is en blijft voor nu: wees transparant over de relatie tussen influencer en adverteerder wanneer voor het bespreken of tonen van een merk of product een bepaald voordeel is geboden (vergoeding in geld of natura, zoals een gratis product). Of dit nu via YouTube, Instagram, Facebook of Twitter is; de consument moet gemakkelijk kunnen begrijpen dat het om reclame gaat. Door hier open en eerlijk over te zijn wordt het vertrouwen in reclame vergroot. Dat is positief voor alle partijen: het merk, de influencer én de consument.

Meer informatie
Wil je meer te weten komen over hoe je de regels op influencer marketing toepast? Neem dan op dinsdag 8 december deel aan de Online Industry Meetup Influencer Marketing. Meld je hier aan.

Bron: https://ddma.nl/actueel/nieuwe-mediawet-wat-betekent-dit-voor-influencer-marketing/

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

27/12/18

Geen alcoholreclame in 2019 op 3 Jongerenzenders

Alcohol-bier-proosten

Nieuws Kennis

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor

Topics: Regelgeving TV-reclame, TV-reclame

07/07/15

Nieuwe Jeugd Reclamewijzer

Ruim een derde van jongeren kijkt TV via laptop

Kennis

De nieuwe Jeugd Reclamewijzer is vandaag aangeboden aan alle reclamemakers van Nederland. De Wijzer maakt de geldende regels voor kinderreclames uit de Nederlandse Reclamecode inzichtelijk

Topics: Regelgeving TV-reclame, Jongeren en media

14/12/21

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Persberichten

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de

Topics: Regelgeving TV-reclame

7 maart

YIM Talentdag

Op 7 maart vindt bij Omnicom Media Group de YIM Talentdag plaats waarin talenten werken aan

12 maart

TV Jaarrapport 2023

Dinsdag 12 maart presenteren we het Screenforce TV Jaarrapport 2023 en geven we antwoord op vragen als hoe het

12 maart

Training Stichting Reclame Code

Training: Reclame via social media en influencer marketing Wanneer is sprake van reclame volgens de Nederlandse

Kennismanager Data & Research

bvA netwerk van merkleiders is op zoek naar een ambitieuze en analytisch sterke data- en researchspecialist die de inspanningen van bvA

Communicatieadviseur

Fremantle is per direct op zoek naar een Communicatieadviseur. Je werkt nauw samen met jouw communicatie teamgenoten maar natuurlijk ben je

Senior Project Manager – Concepting & Partnerships

Talpa Network is per direct op zoek naar Senior Project Manager. Werk jij graag in een creatieve, ondernemende organisatie en staat

Releasenote 28/11/2023 – Dashboard

Het TIP-Dashboard is een nieuw menu op de TIP-webapplicatie waarmee je in één oogopslag alle relevante gegevens over jouw campagne op één scherm te zien

Releasenote 31/3/2022 – Uitzendinstructies

De ontwikkeling van TIP is in volle gang. Om het inkoopproces nog efficiënter te maken is een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het opgeven van uitzendinstructies voor

Release note 27/07/2021 – GRP module

TIP is het gezamenlijke TV-inkoop platform van Ster, Talpa Network, Ad Alliance of ORN. Het gebruik van TIP wordt door Screenforce kosteloos aangeboden aan bureaus

Release note 25/05/2021 – Monitoring van storingen

Op dinsdag 25 mei is TIP uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: monitoring van storingen. Hierdoor kunnen TIP gebruikers op een geautomatiseerde wijze inzicht krijgt in

Release note 26/10/2020 – Status aangeleverde commercials

Op maandag 26 oktober is een nieuwe update doorgevoerd in TIP. Vanaf deze datum kun je de status van aangeleverde commercials bekijken. Naast dat je

Release note 01/10/2020 – TIP & tutorials

TIP bevat nu extra informatie over de uitgezonden spots en tutorials over de hoofdmenu’s. In TIP vind je een aantal belangrijke functionaliteiten die het gehele

Release note 29/05/2020 – TV-campagnes aanvragen

Vanaf mei is het mogelijk om in TIP TV-campagnes aan te vragen. Campagnes aanvragen Ga nadat je bent ingelogd in TIP naar aanvragen – nieuwe

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en real time kunnen inlezen in door hun gebruikte software. Met