Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

14/12/21
Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. Dit gebeurt zonder de wettelijke doelstelling van het kansspelbeleid uit het oog te verliezen om zoveel mogelijk spelers van illegale naar legale aanbieders te leiden. De code is tot stand gekomen in nauw overleg tussen omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen; in samenwerking met de Stichting Reclame Code.

Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders www.vnlok.nl Den Haag – 14 december 2021

Helma Lodders (voorzitter van de VNLOK): ‘Het was niet eenvoudig om de belangen van alle betrokken partijen te verenigen, maar het is gelukt om tot een stevige reclamecode voor online kansspelen te komen die consumenten en specifiek kwetsbare groepen aanvullend beschermt. Hierbij is advies betrokken van verslavingsdeskundigen en consumentenorganisaties. Wettelijk gelden al tal van beperkende maatregelen voor het promoten van online kansspelen. Met deze code doen de leden van de VNLOK daar – ook luisterend naar de maatschappelijke discussie – nog eens vrijwillig een flinke schep bovenop. Hiermee wordt de ervaren overkill aan reclames stevig teruggedrongen, niet alleen op tv en radio, maar ook online. Zonder – en dat maakt de code echt bijzonder – de maatschappelijke doelstelling in gevaar te brengen om 80 procent van de huidige spelers van de illegale naar de legale aanbieders van online kansspelen te leiden. Een doelstelling waarvoor het op verantwoorde wijze reclame maken essentieel is.’

Werking Reclamecode Online Kansspelen
De Reclamecode Online Kansspelen geldt initieel tot 1 maart 2023. In oktober 2022 wordt geëvalueerd met alle betrokken partijen (omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen) of de code in de praktijk aan de doelstellingen voldoet. De code maakt deel uit van de nationale reclamecode en is een vorm van zelfregulering. Iedereen kan een klacht indienen op basis van de regels in de nieuwe code. Deze wordt dan beoordeeld door de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code. Wordt de klacht toegewezen, dan past de adverteerder zijn reclame-uiting aan. De Reclamecode Online Kansspelen zorgt ervoor dat aanvullend op wat de wet al vereist: het aantal reclames wordt beperkt, er extra inhoudelijke beperkingen komen en bonussen om spelers te verwelkomen beperkt worden ingezet.

Volumebeperkende maatregelen
Het beschermen van kwetsbare groepen is een belangrijk onderdeel van de wet- en regelgeving voor online kansspelen. De wet bevat bijvoorbeeld al de beperking dat er geen reclame mag worden gemaakt op TV tussen 06.00 en 21.00 uur. Deze beperking wordt nu ook uitgebreid naar internet. Ook hier wordt tussen 06.00 – 21.00 uur de beperking opgelegd om geen online videoreclame uit te zenden. Bovenop de wet voegt de reclamecode een maximum van drie tv-reclames voor risicovolle kansspelen per reclameblok toe. De lengte van de reclames wordt begrensd tot maximaal 30 seconden. Twinspots (het splitsen van één reclame in een hoofdcommercial en tag-on) mogen niet langer. Deze beperkingen gaan behalve voor de online kansspelen ook gelden voor de kansspelreclames van de vestigingen van onder andere Holland Casino, Jack’s Casino, Fair Play Casino, ZEturf verkooppunten en TOTO winkel. Reclames zijn ook niet langer toegestaan bij programma’s of zenders die meer dan 25 procent bereik hebben onder jongvolwassenen en minderjarigen.

Inhoudbeperkende maatregelen
Het wordt verboden om reclame voor online kansspelen te maken in de buurt van bijvoorbeeld scholen, pretparken, verslavingsinstellingen of ziekenhuizen. De code verbiedt ook dat in toon en insteek wordt ingespeeld op de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen; of dat de reclame inspeelt op hebberigheid, aanzet tot doorspelen of de risico’s van het kansspel bagatelliseert.

Bonussen beperkende maatregelen
Bonussen zijn enerzijds een essentieel onderdeel van reclame om spelers aan te moedigen van illegale naar legale aanbieders over te stappen. Ten opzichte van de bestaande wet- en regelgeving voegt de reclamecode daaraan een verbod toe op het gebruik van bonussen voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar. Op TV, radio en buitenreclame mogen deze bonussen ook niet gepromoot worden. De maximale hoogte van de bonussen wordt 250 euro. En de voorwaarden moeten goed leesbaar en voor iedereen in begrijpelijke taal worden weergegeven.

Code als aanscherping op geldende wet- en regelgeving
De Reclamecode Online Kansspelen komt bovenop de al strenge wet- en regelgeving die sinds 1 april 2021 is vastgelegd in de Wet Kansspelen op Afstand en per 1 oktober effectief is. In deze wet staat onder andere dat vergunninghouders van hoog risicospelen (bijvoorbeeld casinospelen, sportweddenschappen en poker) verplicht zijn om een risicoanalyse uit te voeren op hun spelaanbod. Hoe hoger het risicopotentieel van het kansspel is, hoe minder passend het is om dit kansspel intensief te promoten met een sterk wervend karakter. Ook waarborgt de wet dat iemand die naar een wedstrijd kijkt, tijdens de wedstrijd niet wordt geconfronteerd met reclame van een kansspelvergunninghouder die hem zou kunnen doen besluiten tot deelname aan een weddenschap op die wedstrijd.

Verder geldt er een verbod voor vergunninghouders om bij hun wervings- en reclameactiviteiten voor online kansspelen gebruik te maken van de diensten van individuele beroepssporters. Minderjarigen en jongvolwassenen zijn immers in het bijzonder vatbaar voor de uitingen van deze personen. Daarnaast geldt een verbod voor vergunninghouders om andere rolmodellen dan sporters in te zetten die een substantieel bereik hebben onder minderjarigen en jongvolwassenen of jonger zijn dan 25 jaar.

Vergunninghouders moeten consumenten ook wijzen op het risico van kansspelverslaving. In reclame voor online kansspelen moet worden gewezen op de minimumleeftijd en op de risico’s van onmatige deelname aan kansspelen. Hiervoor dient de nieuwe disclaimer ’ Wat kost gokken jou? stop op tijd, 18+’ duidelijk zichtbaar te worden gebruikt bij reclame-uitingen.

De nieuwe code is te vinden op de site van de Stichting Reclame Code.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

01/04/21

Is het geluid van je TV harder tijdens een reclameblok?

Nieuws

Heb jij weleens naar de afstandsbediening moeten grijpen op het moment dat een reclameblok begon, omdat je snel de televisie zachter wilde zetten? Mensen hebben

Topics: Luidheid reclame, Regelgeving TV-reclame

01/10/21

Reclameregels publieke omroepen

Kennis

Regels voor reclame in de Mediawet die alleen voor de publieke omroepen gelden. In beginsels zijn reclameblokken bij de publieke omroep alleen toegestaan tussen twee

Topics: Regelgeving TV-reclame

Spotplanner/Traffic specialist

Commercial traffic & AVS vormt samen met Campaign Planning het Sales Operations team. En sámen

Campaign Manager/ TV planner

De Campaign Manager/ TV planner vormt met Commercial traffic & AVS het Sales Operations team.

Client Service Coördinator

Ben jij de administratieve topper die ervoor zorgt dat onze Client Leads kunnen schitteren in

21 september

Webinar Thinkbox: Earning attention: vision and sound in advertising

Thinkbox organiseert donderdagochtend 21 september een live event in Londen dat je ook online en

10 oktober

Webinar | Ster in 2024

Op dinsdag 10 oktober kijkt Ster graag samen met je vooruit naar het reclamejaar 2024.

16 maart

Foto’s TV Jaarrapport 2022

Donderdag 16 maart presenteerde Screenforce het TV Jaarrapport van 2022. Bekijk hier alle foto’s van

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en