Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

08/01/13
Onderzoek door SPOT-zenders

De SPOT zenders doen regelmatig onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen. Vaak beschikken zij over nog meer interessante onderzoeken en tools om adverteerders en mediaplanners van dienst te zijn.

Op deze site vind je een selectie uit de onderzoeken uitgevoerd in 2013 en 2014 van Ster, RTL, SBS, VIACOM en Discovery Networks met daarbij links naar het onderzoek op de website van de desbetreffende zender.

STER: Ster Extra

Met Ster Extra biedt Ster aan adverteerders de mogelijkheid om via het tweede scherm in contact te komen met de kijker. De kijker krijgt via het tweede scherm extra informatie of kan een bestelling plaatsen. De Ster heeft samen met MetrixLab een onderzoeksdesign ontwikkeld waarmee het effect van Ster Extra kan worden aangetoond. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste resultaten laten zien dat Ster Extra een TV-campagne versterkt en merken activeert. Ster Extra genereert naast leads ook positieve effecten voor merkbranding.

De invloed van de positie van een TV commercial op ons brein

Verder heeft Ster samen met Neurensics een interessant onderzoek opgezet naar de invloed van de positie van een TV-commercial op effectiviteit. Zoals wellicht bekend maakt Neurensics gebruik van een MRI-scanner om te meten welke hersenactiviteiten plaatsvinden bij bepaalde stimuli. Respondenten bekeken in een MRI-scanner programma’s en TV-commercials in verschillende blokken tijdens of na programma’s. Hiermee zijn de emoties gemeten die de verschillende commercials in het brein wisten te activeren. Vervolgens zijn deze emoties vergeleken met bewezen succesvolle en irritante commercials.

Volgens de onderzoekers blijkt reclame tussen programma’s effectiever te zijn dan programma- onderbrekende reclame. Bovendien blijkt ook dat de zender en het programma impact hebben op het effect van een TV-commercial. TV-zenders en programma’s die bij de kijkers positieve gevoelens oproepen, zorgen voor een toename van de effectiviteit van een TV-campagne. Dat effect is door Ster ook al eens eerder aangetoond in het onderzoek “Waardering werkt” (2004). Toen werd er nog geen gebruik gemaakt van een MRI-scanner, maar werd de effectiviteit aan de hand van een vragenlijst gemeten.

Een andere bevinding van de onderzoekers van Ster en Neurensics die we je niet willen onthouden: het aantal reclameminuten per uur heeft géén invloed op de effectiviteit van een TV-reclame in ons brein. “Ons brein blijkt wel wat reclame aan te kunnen”, aldus de onderzoekers.

Het aantal reclameminuten per uur heeft géén invloed op de effectiviteit van een tv-reclame. Ons brein blijkt wel wat reclame aan te kunnen.

Admeasure

In 2013 heeft Ster de 1000ste commercialtest in het kader van AdMeasure uitgevoerd. AdMeasure wordt in samenwerking met MarketResponse uitgevoerd en biedt inzicht in de effectiviteit van commercials op diverse communicatiedoelstellingen. Door de zeer omvangrijke database bestaan veel benchmarkmogelijkheden voor de adverteerder.

TV commercials voor kinderen

Tot slot heeft de Ster in samenwerking met Youngworks onderzocht hoe kinderen met TV-reclame omgaan. Wat zijn de triggers in TV-commercials voor kinderen? Hoe trek je hun aandacht en hoe houd je deze vast? Wat werkt wel en wat werkt niet en bestaan hierin verschillen tussen verschillende leeftijdscategorieën? Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek: TV-commercials werden bekeken door duo’s kinderen van verschillende leeftijden (4 tot en met 12 jaar) en hun moeders. Daarna werden gesprekken gevoerd. In 2014 zal de Ster hier een onderzoeksuitgave over publiceren.

RTL: GTST Springlevend

In de zomer van 2013 heeft RTL samen met InSites Consulting onderzoek gedaan naar het transmediale concept “Goede Tijden Slechte Tijden: Spring Levend”. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het succes en de toegevoegde waarde van dit concept.

Op het unieke online community platform, The Village, konden 180 fans gedurende de zomer hun mening geven, opdrachten maken en ideeën delen over “GTST: Spring Levend”. Middels een kwantitatieve eindmeting onder bijna duizend fans werd daarna niet alleen het succes en het effect van “GTST: Spring Levend” gemeten, maar ook inzicht verkregen in de succesfactoren van transmediale concepten. De onderzoeksresultaten laten zien dat 60% van de deelnemers nog meer betrokken was bij GTST: Spring levend en 68% nog meer uitkeek naar het nieuwe seizoen dan andere jaren.

Millennials

Ook RTL heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de doelgroep van Millennials. Dat deed RTL in samenwerking met trendbureau TrendsActive. Doel van het onderzoek was om het mediagedrag van deze doelgroep in kaart te brengen en om meer inzicht te krijgen in de wereld van de Millennials generatie (18-35 jaar). In samenwerking met GfK Intomart is vervolgens aanvullend onderzoek gedaan, waarbij het mediagedrag van deze doelgroep nog verder in kaart is gebracht en in het bijzonder aandacht is besteed aan het kijkgedrag naar de zender die zich richt op deze doelgroep; RTL 5.

SBS: Shopper Insight Study

SBS heeft het aankoopproces binnen de branche van Fast Moving Consumer Goods (FMCG) in kaart gebracht. In de FMCG branche gaat het om allerlei consumentengoederen met een korte levensduur en (dus) met een hoge omloopsnelheid. Denk aan voedingsmiddelen, toiletartikelen of wasmiddelen. De “Shopper Insight Study” van SBS bestond uit een online onderzoek onder 600 respondenten in de doelgroep 20-54 jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd door GfK Intomart. De kernvragen die beantwoord moesten worden, luiden: “Wie koopt wat en wanneer?”

Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de respondenten een- of tweemaal in de week naar de supermarkt gaat om boodschappen te doen. Slechts 6% doet helemaal nooit boodschappen. Meer dan de helft van de personen gaat het liefst alléén naar de supermarkt. Ook gaat de helft van de mensen niet op pad zonder vooraf een boodschappenlijstje te hebben gemaakt. Met name mensen die maar één keer in de week boodschappen doen, schrijven vooraf op wat ze nodig hebben. Welk product uiteindelijk gekocht wordt, wordt in de helft van de gevallen pas in de winkel beslist. SBS-kijkers komen bovengemiddeld vaak in de supermarkt en bepalen relatief vaker welk merk ze kopen als ze in de supermarkt staan.

VIACOM: The Power of Laughter

Comedy verhoogt de mate van engagement op een positieve manier. Revolutionair onderzoek laat door een nieuwe innovatieve technologie de sociale en emotionele voordelen van lachen zien. Het onderzoek, uitgevoerd in 12 landen met meer dan 3.500 deelnemers, onderzocht de impact van lachen op het welzijn van mensen en de mate van betrokkenheid bij het kijken naar content. Een belangrijk onderdeel van de studie was de GfK EMO Scan, een gezichtsscanner die de emotionele reactie van de respondenten laat zien. pdf met de resultaten.

Kids and the role of fun

Ook VIACOM heeft de doelgroep van kinderen en jongeren onder de loep genomen. Twee onderzoeken zijn in dit kader uitgevoerd: “Kids and the role of fun” en “Kids of today and tomorrow”. In het eerstgenoemde project is onderzoek gedaan naar de rol van humor in het leven van kinderen. Ruim 3.000 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar in zes landen, waaronder Nederland, werden ondervraagd. Ook hield een aantal kinderen een dagboek bij. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, blijkt dat humor, plezier maken en lachen belangrijke psycho-lichamelijke hulpmiddelen zijn om met persoonlijke situaties om te gaan (zoals teleurstelling, stress, problemen). TV is volgens de onderzoekers het beste medium voor humor.

Kids of today and tomorrow

In het andere onderzoek “Kids of today and tomorrow” draaide het om inzicht in de attitudes, waarden, ambities en perspectieven van de jongste Millennials tussen de 9 en 14 jaar oud. Uit dit grootschalige onderzoek (n=6.000 respondenten in 32 landen) blijkt dat 9-14 jarigen het gelukkigste segment van de Millennial-generatie zijn en dat hun positiviteit toeneemt. Ze werken hard en zijn prestatiegericht. Deel uitmaken van een liefdevolle familie is één van de belangrijkste drivers voor geluk. Het onderzoek werd uitgevoerd door GFK NOP media & entertainment. Additioneel veldwerk in Saudi Arabië werd uitgevoerd door Ipsos. De link naar het onderzoek vind je hier.

TV gets social

Onder de titel “TV gets social” heeft VIACOM onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen TV en social media onder Millennials. Ook hier ging het om een onderzoek uitgevoerd in meerdere landen (24 landen) en werd gebruik gemaakt van een enorm grote steekproef: n=11.300 jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 13-30 jaar. Naast een online vragenlijst en online dagboeken, werd een deel van het veldwerk uitgevoerd met behulp van een online discussieplatform. In het onderzoek komen drie duidelijke motivaties naar voren voor het gebruik van TV-gerelateerde sociale media:

  • Functioneel gebruik: op zoek naar programma informatie, nieuws
  • Community-driven: connecten, personal branding
  • Fun: prijsvragen, voting en games

De resultaten van het onderzoek ‘TV gets social’ vind je hier.

Discovery Networks

Species: a user’s guide to young men

Discovery Networks hecht veel waarde aan doelgroep-expertise en duikt dan ook geregeld in de wereld van jonge mannen en vrouwen (20-49 jaar). Kernvragen: wat drijft mannen in hun ambities en verlangens en wat maakt vrouwen echt gelukkig? Sinds 2008 voert Discovery Channel een groot onderzoek onder jonge Europese mannen uit: SPECIES. In de afgelopen 5 jaar zijn meer dan 30.000 mannen gesproken en de meeste recente bevindingen zijn samengevat in de update “Species: a user’s guide to young men”. TLC is in 2012 gestart met een nieuw onderzoek: “SHE, her search for happiness”. Ruim 5.000 Europese vrouwen zijn voor dit onderzoek ondervraagd om niet alleen een basis te leggen voor de expertise omtrent vrouwen, maar vooral om erachter te komen wat vrouwen in de 21e eeuw echt gelukkig maakt.

Discovery kijkerspanel

Naast kennis van de doelgroep houdt Discovery Networks ook voeling met de kijkers en fans door middel van Kijkerspanels. Inmiddels beschikt Discovery Networks over een panel van meer dan dertigduizend respondenten waarmee zowel Discovery Channel als TLC in staat zijn om de directe dialoog aan te gaan. Respondenten worden zowel kwantitatief als kwalitatief benaderd, van online tot face-to-face onderzoeken. Op die manier wordt inzicht verkregen in de merkbekendheid van zenders en programma’s, in de (merk) voorkeuren en het gedrag van de doelgroep, in achterliggende motivaties bij mediaconsumptie en worden behoeftes met betrekking tot content en producten gepeild. Het panel wordt ook ingezet voor het verrichten van effectmetingen (“Brand Partnerships effectmetingen”). Deze metingen worden in het Discovery Panel sinds begin 2009 uitgevoerd en in het TLC Panel sinds de lancering in Juli 2011.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

02/09/19

De internetgeneratie kijkt net zo veel video

Laptop And Digital Tablet While Watching TV

Nieuws Onderzoek

Deep dive analyse Screenforce Media:Tijd naar levensfase Jongeren kijken graag gratis video. Millennials kijken graag on demand content en 40 plussers kijken vooral live TV.

Topics: Jongeren en media, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd

05/03/15

Ruim een derde van jongeren kijkt TV via laptop

Ruim een derde van jongeren kijkt TV via laptop

Onderzoek

Sinds de opkomst van breedbandinternet en mobiele devices als de smartphone en de tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar TV-programma’s en andere TV-content te

Topics: Online Video, 2nd screening, Jongeren en media, Kijkcijfers

26/01/24

Wayne Parker Kent: Jongeren minder negatief over reclame en kijken veel TV (video)

Kennis Onderzoek

Mediahuis, Wayne Parker Kent en MediaTest hebben vorige zomer de zevende editie van hun beroemde jaarlijkse Jongerenonderzoek gepresenteerd. Het onderzoek levert belangrijke insights voor bureaus

Topics: Jongeren en media, Tijdsbestedings- onderzoek Mediatijd, TV-reclame

16 mei

AMMA Awards

De AMMA Awards worden op donderdag 16 mei 2024 uitgereikt in Koninklijk Theater Tuschinski Amsterdam “Met

5 juni

E-Commerce Live!

What’s next in e-commerce? Laat je verrassen op Emerce E-commerce Live! De trends en uitdagingen van

13 juni

NIMA Marketing Day 2023

Op 13 juni 2024 organiseren NIMA en MarketingTribune de achtste NIMA Marketing Day. De NMD is

Media Director

ZIGT is per direct op zoek naar Media Director-Hoofddorp. Je hebt je strepen verdiend aan mediabureauzijde, waar je minimaal 5 jaar

Strategy Director

ZIGT is per direct op zoek naar Strategy Director-Hoofddorp. Een creatieve schaker die zetten vooruitdenkt, daar ligt jouw kracht. Jij zet

Product Manager Advanced Video Advertising

Talpa Network is een toonaangevend mediabedrijf met een sterke focus op het leveren van geavanceerde advertentieoplossingen aan adverteerders en mediabureaus. Voor

Releasenote 28/11/2023 – Dashboard

Het TIP-Dashboard is een nieuw menu op de TIP-webapplicatie waarmee je in één oogopslag alle relevante gegevens over jouw campagne op één scherm te zien

Releasenote 31/3/2022 – Uitzendinstructies

De ontwikkeling van TIP is in volle gang. Om het inkoopproces nog efficiënter te maken is een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het opgeven van uitzendinstructies voor

Release note 27/07/2021 – GRP module

TIP is het gezamenlijke TV-inkoop platform van Ster, Talpa Network, Ad Alliance of ORN. Het gebruik van TIP wordt door Screenforce kosteloos aangeboden aan bureaus

Release note 25/05/2021 – Monitoring van storingen

Op dinsdag 25 mei is TIP uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: monitoring van storingen. Hierdoor kunnen TIP gebruikers op een geautomatiseerde wijze inzicht krijgt in

Release note 26/10/2020 – Status aangeleverde commercials

Op maandag 26 oktober is een nieuwe update doorgevoerd in TIP. Vanaf deze datum kun je de status van aangeleverde commercials bekijken. Naast dat je

Release note 01/10/2020 – TIP & tutorials

TIP bevat nu extra informatie over de uitgezonden spots en tutorials over de hoofdmenu’s. In TIP vind je een aantal belangrijke functionaliteiten die het gehele

Release note 29/05/2020 – TV-campagnes aanvragen

Vanaf mei is het mogelijk om in TIP TV-campagnes aan te vragen. Campagnes aanvragen Ga nadat je bent ingelogd in TIP naar aanvragen – nieuwe

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en real time kunnen inlezen in door hun gebruikte software. Met