Commercial Prikbord

SIRE

#DASLIEF | Boodschappen doen voor elkaar | SIRE

De campagne #DASLIEF stuent alle corona-initiatieven en inspireert Nederlanders ook te helpen om zo de saamhorigheid te vergroten.  #Daslief volgt hiermee de vorige #DOESLIEF-campagne op.

Activatie, COVID-19 (Corona), Emotie, Inhaker, Zorg