Commercial Prikbord

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bureau: Roorda

Ministerie I&W – Ik ben de BOB

Nu we thuis weer vrienden kunnen ontvangen en restaurants, kroegen en terrassen weer open zijn is het voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanleiding om Bob weer eens in de schijnwerpers te zetten. Categorie: Voorlichting

Activatie