Commercial Prikbord

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bureau: Roorda

Ministerie I&W – Ik ben de BOB

Nu we thuis weer vrienden kunnen ontvangen en restaurants, kroegen en terrassen weer open zijn is het voor het ministerie van I&W aanleiding om Bob weer eens in de schijnwerpers te zetten.

Activatie