Commercial Prikbord

KVK

Bureau: N=5

Houvast voor Ondernemers (2) | KVK

Dit is de tweede campagne van de KVK die ervoor moet zorgen dat ondernemers ook de weg naar KVK weten te vinden voor vragen, kennis en dilemma’s.

Voorlichting