Commercial Prikbord

StayOkay

Welk gesprek met een vreemde is jou bijgebleven? – Stayokay

Hostelketen Stayokay heeft een campagne ter ere van het 90-jarige jubileum, waarmee de keten Nederlanders een stukje socialer wil maken. Centraal staat de magie van een spontaan gesprek met een onbekende.

Activatie