Privacy

Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

27/02/22
Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT SCREENFORCE
Dit statement is aangepast op 2 juli 2018

Bij Screenforce zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Screenforce als zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke doet er alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en toepasselijke uitvoeringswetgeving & de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Voor onze dienstverlening verwerkt Screenforce uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer, (bedrijfs)e-mailadres, geslacht en functietitel. Screenforce verwerkt uw persoonsgegevens simpelweg omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt waarbij u steeds duidelijk wordt geïnformeerd over het doel waarom u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt van derden (bijv. uw collega, eindverantwoordelijke/directie etc.) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun persoonsgegevens door Screenforce en hen wijst op dit privacy statement aanwezig op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Screenforce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief als u heeft aangegeven die van ons te willen ontvangen:
  U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via het daarvoor bestemde formulier op de website van Screenforce. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, zullen wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres opslaan voor dit doel. De grondslag waarop deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd, is uw toestemming welke u op ieder moment kan intrekken.
 • Het versturen van uitnodigingen voor events en expertsessies, georganiseerd door Screenforce, als u heeft aangeven daarvoor te willen worden uitgenodigd:
  Voor het versturen van uitnodigingen van door ons georganiseerde events of expertsessies wordt via het daarvoor specifiek aangemaakte formulier gevraagd naar uw voornaam, achternaam, emailadres, bedrijfsnaam en functie(titel). Op het moment dat u zicht aanmeldt, geeft u Screenforce toestemming om bovenstaande gegevens te verwerken welke toestemming u op ieder moment kunt intrekken.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren:
  Uw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Screenforce. De volgende gegevens worden opgeslagen: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsadres en website URL. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang – een optimale dienstverlening – van Screenforce.
 • U de mogelijkheid te bieden een TIP Web account aan te maken:
  U kunt een TIP Web account aanvragen door het daarvoor bestemde formulier op de website van Screenforce in te vullen. Hier zijn uw naam en emailadres verplicht. Om het TIP Web account t te kunnen koppelen wordt ook uw bedrijfsnaam, IP-adres en de campagne waarvoor het account wordt opgevraagd opgeslagen. Om u te kunnen informeren over TIP Web en uw account zijn uw voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam opgeslagen in ons klantinformatiesysteem. Door een TIP Web account aan te vragen, geeft u toestemming aan Screenforce om uw gegevens te verwerken.
 • Om een sollicitatie te verwerken:
  Wanneer u solliciteert bij Screenforce wordt uw CV opgeslagen en uw emailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de geschiktheid van u voor de invulling van een bepaalde vacature te beoordelen en de communicatie met u omtrent de sollicitatieprocedure. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang – het invullen van een vacature door een geschikte kandidaat – van Screenforce.

Door middel van die systemen hebben de betrokken Screenforce-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Screenforce de gegevens verwerkt.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Screenforce bewaart uw persoonsgegevens zo langs als noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een wettelijk plicht op Screenforce van toepassing is is om uw persoonsgegevens te bewaren. Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichting, verwijderen we uw persoonsgegevens uit van onze systemen.

Screenforce hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Verzenden van onze nieuwsbrief als u heeft aangegeven die van ons te willen ontvangen.
Screenforce bewaart uw gegevens zolang u bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeld, worden uw daarvoor relevante persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

Het versturen van voor ons georganiseerde uitnodigingen voor events en expertsessies als u heeft aangeven daarvoor te willen uitgenodigd.
Screenforce bewaart uw gegevens totdat u zich afmeld voor het ontvangen van uitnodigingen voor events en expertsessies. Uw daarvoor relevante persoonsgegevens worden dan verwijderd uit onze systemen.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Als we uw informatie niet langer noodzakelijkerwijs hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichting, verwijderen we de informatie van onze systemen. Indien u twee jaar geen diensten meer van ons hebt afgenomen of wij geen contact meer met u hebben gehad in het kader van onze dienstverlening, verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen.

U de mogelijkheid te bieden een TIP Web account aan te maken Screenforce bewaart uw gegevens zolang u een TIP Web account heeft.
Als uw account gedurende twee jaar of langer inactief is, of als u uw account opzegt, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Om een sollicitatie te verwerken.
Screenforce bewaart uw gegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Screenforce verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die wij inschakelen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien dat juridisch vereist is een verwerkersovereenkomst om er onder andere voor te zorgen dat zij instaan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Screenforce blijft echter altijd volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer u zich hebt aangemeld voor een bijeenkomst van Screenforce kunnen we uw naam en organisatie delen met de spreker om de bijeenkomst zo relevant mogelijk te maken.

Wij maken gebruik van de services van MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. De via de aanmelding verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Tevens maakt MailChimp gebruik van zogenaamde ‘web beacons’ (kleine transparante / onzichtbare afbeeldingen die worden ‘ingeladen’ wanneer u een e-mail opent) in mailings om te registreren of een e-mail gelezen is. Bekijk hier de privacyverklaring van MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Screenforce gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De website van Screenforce verzamelt gegevens over uw bezoek op onze website en bijvoorbeeld uw IP adres en die gegevens worden verwerkt om de website te verbeteren. Dit gebeurt met behulp Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken en de daarmee mogelijk verband houdende verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Screenforce neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om vernietiging , verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Screenforce een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan aan u; indien daartoe wettelijk verplicht

Websites van derden
Via de website van Screenforce kunt u door navigeren naar websites van derden. Deze websites worden niet door Screenforce beheerd en gecontroleerd en Screenforce is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy statement of de inhoud van deze externe websites. U dient zich zelf op de hoogte te stellen van het privacy statement in kwestie.

Wijziging van deze privacy statement
Deze privacy statement is geen overeenkomst. Screenforce behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacy statement met zich meebrengen, brengen we u per email op de hoogte.
We verzoeken u dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Screenforce met uw persoonsgegevens omgaat.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Mocht u een vraag hebben over deze privacy statement of over de behandeling van uw gegevens door Screenforce, dan kunt u een e-mail sturen naar de privacy coördinator van Screenforce via info@screenforce.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Screenforce (bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@screenforce.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Contactgegevens Screenforce
Screenforce
Burgemeester Stramanweg 108U
1101 AA Amsterdam – Zuidoost
https://screenforce.nl/
+31 20 404 42 71
info@screenforce.nl

U kunt contact opnemen met:
Michel van der Voort
Nienke Hooijer

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Screenforce, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. Screenforce wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

16 maart

Foto’s TV Jaarrapport 2022

Donderdag 16 maart presenteerde Screenforce het TV Jaarrapport van 2022. Bekijk hier alle foto’s van

30 november

Webinar: International Knowledge Exchange on Audience Measurement

Op donderdag 30 november krijgt de internationale media- en reclame-industrie een online update en de gelegenheid

5 -
6 december

The Future of TV Advertising Global 2023

Nieuwe sprekers toegevoegd Op dinsdag 5 en woensdag 6 december vindt in Londen de zesde

Data Analist Video

Talpa Network is per direct op zoek naar Data Analist Video. Als Data analist Video kom je terecht in het Data Analytics

Research & Public Affairs Expert

Ben jij een ervaren (media)onderzoeker met een liefde voor TV en video? Heb je de gave om iets ingewikkelds, makkelijk uit

Inventory Planner

Ster zoekt ter uitbreiding van het team een energieke inventory planner met een goed analytisch vermogen. Je bent verantwoordelijk voor het

Releasenote 28/11/2023 – Dashboard

Het TIP-Dashboard is een nieuw menu op de TIP-webapplicatie waarmee je in één oogopslag alle relevante gegevens over jouw campagne op één scherm te zien

Releasenote 31/3/2022 – Uitzendinstructies

De ontwikkeling van TIP is in volle gang. Om het inkoopproces nog efficiënter te maken is een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het opgeven van uitzendinstructies voor

Release note 27/07/2021 – GRP module

TIP is het gezamenlijke TV-inkoop platform van Ster, Talpa Network, Ad Alliance of ORN. Het gebruik van TIP wordt door Screenforce kosteloos aangeboden aan bureaus

Release note 25/05/2021 – Monitoring van storingen

Op dinsdag 25 mei is TIP uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: monitoring van storingen. Hierdoor kunnen TIP gebruikers op een geautomatiseerde wijze inzicht krijgt in

Release note 26/10/2020 – Status aangeleverde commercials

Op maandag 26 oktober is een nieuwe update doorgevoerd in TIP. Vanaf deze datum kun je de status van aangeleverde commercials bekijken. Naast dat je

Release note 01/10/2020 – TIP & tutorials

TIP bevat nu extra informatie over de uitgezonden spots en tutorials over de hoofdmenu’s. In TIP vind je een aantal belangrijke functionaliteiten die het gehele

Release note 29/05/2020 – TV-campagnes aanvragen

Vanaf mei is het mogelijk om in TIP TV-campagnes aan te vragen. Campagnes aanvragen Ga nadat je bent ingelogd in TIP naar aanvragen – nieuwe

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en real time kunnen inlezen in door hun gebruikte software. Met