Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

04/04/17
Reclameregels gelden ook voor vloggers

Sinds januari 2014 geldt de Reclamecode Social Media. De code is opgesteld omdat het voor consumenten soms onduidelijk is dat bedrijven betalen voor berichten, blogs en vlogs op social media. Of dat bedrijven op een andere manier betrokken zijn bij social media.

De Reclamecode Social Media verbiedt dit niet, maar verplicht bloggers en vloggers wel om hier eerlijk over te communiceren richting hun lezers, kijkers en fans. Dit kan bijvoorbeeld door het vermelden in de vlog of blog dat zij een product gratis hebben gekregen, dat is betaald door de adverteerder voor het aanprijzen ervan of dat de vlogger of blogger het product met korting of een ander voordeel heeft aangeschaft.

Duidelijkheid

Uit de praktijk blijkt volgens de Data Driven Marketing Association (DDMA) dat het niet altijd duidelijk is of de Reclamecode Social Media ook voor vloggers geldt. Daarom is daarover nu duidelijkheid geschept in de toelichting op deze code. Daarin staat nu expliciet vermeld dat de code ook voor vloggers geldt.

Samenwerkende partijen

DDMA heeft intensief samengewerkt met verschillende partijen, waaronder de Bond van Adverteerders (BvA), IAB, Thuiswinkel.org en samenwerkende uitgevers om te zorgen voor een heldere Reclamecode Social Media die laat zien wat wel en niet mag in de social media.

Bekijk de hele code inclusief toelichting op Reclamecode Social Media.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

03/05/22

A force for good: steeds meer TV-commercials stimuleren goed gedrag

Inspiratie Nieuws

Volgens de Nederlandse Reclamecode wordt onder reclame verstaan: ‘Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder

Topics: TV-reclame

25/04/22

Effect TV-sponsoring door Paramount in kaart gebracht

Nieuws Onderzoek

Er is veel onderzoek bekend naar de effectiviteit van de sponsoring van TV-programma’s. Uit al deze onderzoeken blijkt dat sponsoring een significante positieve uitwerking heeft

Topics: TV-reclame

21/03/22

Reclameprofessionals zijn geen gewone mensen | Zwitsers onderzoek toont verschillen in mediagedrag aan

Nieuws

Hebben mensen die werkzaam zijn in de marketing- en mediabranche, de zogenaamde reclameprofessionals, een ander mediumgedrag dan de rest van de bevolking? Als dat zo

Topics: TV-reclame

Algemeen directeur en Directeur Onderzoek

Nationaal Media Onderzoek (NMO) zoekt twee directeuren Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft als doel

Communicatieadviseur B2B

Misschien ken je Ad Alliance nog niet, maar onze merken ongetwijfeld wel. Ad Alliance is

Media Analist

Talpa Media Solutions zet de doelstelling van de adverteerder altijd centraal, want alleen op die

19 mei

MWG50

Op donderdag 19 mei is het tijd voor een groot feest, want MWG is 50

24 mei

The state of the attention economy

Op dinsdag 24 mei organiseren Screenforce en haar Belgische zusterorganisatie VIA Association of AV-Media de

31 mei

Digital Industry Meetup Influencer Marketing

Sommige influencers gaan binnenkort onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media vallen en

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en