Technische voorschriften commercials en billboards

SPOT nieuwe technische voorschrifte

Postproductiebedrijven moeten rekening houden met de nieuwe technische voorschriften voor commercials en billboards. Het materiaal dat zij aanleveren bij de Screenforce-zenders moet aan deze voorschriften voldoen. Aanlevering van commercials gebeurt tegenwoordig met een zogenaamd secured FTP-protocol. Postproductiebedrijven die nog geen FTP-account hebben, kunnen dit via de ontvangende zender aanvragen. Meer informatie vind je in dit […]

Aanleveren TV-commercials

SPOT Aanleveren TV-commercials

In Nederland hebben de TV-zenders binnen Screenforce gezamenlijk afspraken gemaakt over het aanleveren van TV- en online commercials en over de technische voorschriften van TV- en online commercials.

Aanleveren online commercials

Online Video Event 2016

De Screenforce-zenders stellen bureaus en adverteerders instaat om VAST te gebruiken voor aanlevering van online commercials. Het is een manier om de online commercial in verschillende formaten beschikbaar te stellen voor videoplatforms waarop de commercial uitgeserveerd wordt.