Sreenforce-zenders blij met meer flexibiliteit Europese reclameregels

SPOT Europese Regelgeving

De Europese Commissie heeft op 25 mei jl. haar voorstel voor een aangepaste audiovisuele richtlijn (AVMSD) gepubliceerd. De aanpassingen in het voorstel zorgen voor flexibilisering en liberalisering van de radio- en TV-reclamemarkt in Europa. De aanpassingen die worden voorgesteld op de huidige richtlijn hebben onder andere te maken met reclame via sponsoring en product placement. […]