SKO Jaaroverzicht 2021

De Nederlander keek in 2021 gemiddeld 154 minuten per dag naar televisiezenders (2 uur en 34 minuten); dit is 6 minuten minder dan in 2020. Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2021 naar 17,2%, wat overeenkomt met 27 minuten per dag. In 2020 was dit nog 24 minuten per […]

TV Jaarrapporten

SPOT Jaarrapport 2015

Screenforce publiceert ieder jaar in maart het TV Jaarrapport. Hierin staan alle kerncijfers van tv-kijken, tv-apparatuur en reclamecampagnes weergegeven. Bijvoorbeeld cijfers over de ontwikkeling van de kijktijd van verschillende doelgroepen. Ook de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van techniek, programmaformats en mediaconsumptie komen aan de orde in het rapport. De publicatie van het TV Jaarrapport […]