Regelgeving TV-reclame

De mediabranche in het algemeen en TV in het bijzonder krijgen in toenemende mate te maken met meer wetgeving en (zelf)regulering, zowel vanuit zowel Den Haag als Brussel. De doelstelling van Screenforce is om de reclamemogelijkheden op TV en online video te optimaliseren. Hierbij draait het om het vinden van een juiste balans tussen mogelijkheden […]

Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat van de Media ziet erop toe dat de bepalingen uit de Mediawet ook worden nageleefd. In haar beleidsregels geeft zij een nadere invulling aan een aantal begrippen uit de Mediawet.

Mediawet

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de Mediawet. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op de naleving van de mediawet.