Niet de TV maar de direct response-bestedingen verschuiven naar online

Een onthullende analyse van Samuel Scott   De bewering dat de reclamebestedingen zijn verplaatst van TV naar online klopt niet, en dat staat los van de grafieken die laten zien dat er in 2017 voor het eerst meer aan online dan aan TV-reclame is uitgegeven. De juiste constatering is dat direct response budgetten verplaatst zijn […]