Resultaten onderzoek media:tijd 2014

Mediatijd 2014

Op 3 april 2014 zijn de resultaten gepresenteerd van media:tijd. Dat is een tijdbestedingonderzoek dat in de herfst van 2013 is uitgevoerd door GfK in opdracht van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau), SKO, NLO, STIR & NOM.