Update reclame online kansspelen: TV-zenders scherpen eigen beleid aan

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Als één van de laatste landen binnen Europa heeft Nederland de markt voor online kansspelen geopend. Tien aanbieders hebben van de KSA per 1 oktober 2021 een vergunning ontvangen waarmee zij hun kansspelen mogen aanbieden. Op 1 april 2022 verstrekt de […]

Geen alcoholreclame in 2022 op twee jongerenzenders

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in 2022 op de televisiezenders Nickelodeon en Disney Channel geen alcoholreclame worden uitgezonden. Geen enkele radiozender is aan te merken als jongerenzender.   Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) […]

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. Dit gebeurt zonder de wettelijke doelstelling van het kansspelbeleid uit het oog te verliezen om zoveel mogelijk spelers van illegale naar legale aanbieders […]

Mediamonitor: Kantelpunt digitalisering mediagebruik en concentratie

De komst van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben onze samenleving sterk beïnvloed. Ook ons mediagedrag is substantieel veranderd. We hebben vooral méér media gebruikt, omdat we meer thuis waren. Ook hebben we méér nieuwsmediamerken geconsulteerd, omdat we goed op de hoogte wilden blijven. Dat zijn we in grotere mate via digitale kanalen gaan […]