Wat kunnen merken doen in tijden van inflatie?

Ad Alliance heeft afgelopen augustus onderzoeksbureau Dynata onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van de inflatie op merken. In hoeverre heeft de inflatie ook invloed op de keuze voor een merk? Blijven consumenten loyaal aan merken of zoeken zij naar alternatieven? Gaan consumenten op een andere manier op zoek naar informatie en welke invloed heeft […]

Waarom is het tijd voor ‘Aandacht versie 2’: Aandachtwetenschap

In haar blog voor The Media Leader geeft Karen Nelson-Field een overzicht van de onderwerpen die ze de afgelopen 12 maanden heeft behandeld. Gedurende die tijd heeft ze de blauwdruk geschreven voor een zich ontwikkelende aandachtindustrie. In deze blog roept ze de reclame-industrie op om over te gaan van ‘Aandacht versie 1’ naar ‘Aandacht versie […]

The Global TV Group: vier onderzoeken die internationale aandacht verdienen

The Global TV Group, een samenwerkingsverband van alle TV-marketingorganisaties, heeft een compilatie gepubliceerd van de meest recente TV-onderzoeken. De compilatie focust op vier onderzoeken die internationale aandacht verdienen: Rethinking Reach in the Digital Age (België) #ROITV3 study (Frankrijk) Track the Success (DACH: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) An Insider’s Look: Why Brands and Agencies are Shifting to […]

2022 update WARC whitepaper ‘The Anatomy of Effectiveness’

In 2019 heeft WARC, het internationale instituut voor marketing intelligence, de eerste whitepaper met als titel ‘The Anatomy of Effectiveness’ gepubliceerd. Daarin wordt de vraag beantwoord ‘Hoe maken merken effectieve reclame?’. Drie jaar later heeft WARC dezelfde vraag opnieuw gesteld. In 2019 was de constatering dat reclame in zijn huidige vorm onvoldoende leidt tot merkgroei. […]