2022 update WARC whitepaper ‘The Anatomy of Effectiveness’

In 2019 heeft WARC, het internationale instituut voor marketing intelligence, de eerste whitepaper met als titel ‘The Anatomy of Effectiveness’ gepubliceerd. Daarin wordt de vraag beantwoord ‘Hoe maken merken effectieve reclame?’. Drie jaar later heeft WARC dezelfde vraag opnieuw gesteld. In 2019 was de constatering dat reclame in zijn huidige vorm onvoldoende leidt tot merkgroei. […]

The New Life of The Living Room: Onderzoek RTL AdConnect naar gebruik van het TV-scherm

In Nederland zijn Smart TV’s, smartphones en tablet om regelmatig videocontent mee te bekijken populairder dan in alle overige Europese landen. RTL AdConnect en SmartClip hebben in 10 Europese landen onderzoek laten uitvoeren naar het effect van de coronapandemie op het kijkgedrag, met name naar het kijkgedrag op het grote TV-scherm. Uit het onderzoek komen […]

Thinkbox webinar: de context van aandacht volgens internationale experts

De Engelse TV-marketingorganisatie Thinkbox heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin internationale experts hun visie geven over de belangrijkste aspecten om de aandacht van de consument te trekken. Cognitief wetenschapper Dr. Ali Goode presenteerde zijn conclusies op basis van wetenschappelijk onderzoek en de input van experts. Zijn eindconclusie: maak als adverteerder gebruik van de aandacht die je […]

A force for good: steeds meer TV-commercials stimuleren goed gedrag

Volgens de Nederlandse Reclamecode wordt onder reclame verstaan: ‘Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden’. In Nederland is reclame aan strikte regels gebonden. Dat zijn algemene regels zoals dat reclame […]