Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

18/08/20
TV-reclamemarkt komt uit op €307 miljoen in eerste helft 2020

Net als veel andere branches is ook de TV-industrie hard geraakt door de coronacrisis. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 is de TV-reclamemarkt in de eerste helft van 2020 uitgekomen op € 307 miljoen, een daling van 23%. De TV-SchermTijd groeide van 194 minuten in 2019 naar 206 minuten in 2020. Een stijging van 12 minuten per dag (+6,2%). Screenforce houdt rekening met een licht dalende tot stabiele tweede helft van 2020. Voor heel 2020 verwacht Screenforce uit te komen op een daling van de TV-markt, die tussen de 12% en 15% zal liggen. Dit zijn enkele uitkomsten uit het TV Halfjaarrapport 2020 dat op 18 augustus is gepubliceerd.

De TV-reclamemarkt is in de eerste helft van 2020 uitgekomen op € 307 miljoen. De coronacrisis heeft de TV-markt hard geraakt met een daling van € 91 mio (- 23%).

De spotmarkt is in de eerste helft van 2020 uitgekomen op € 271 miljoen, een daling van 24% ten opzichte van de eerste helft van 2019. De daling in bestedingen is een gevolg van zowel een daling in volume als een daling in de TV-tarieven en vonden zowel plaats via de TV-platforms als de online videoplatforms. Mede door een goed eerste kwartaal is de daling in de non-spotbestedingen lager uitgevallen dan bij de spotbestedingen het geval was. Als gevolg van de coronacrisis zijn de non-spotbestedingen in de eerste helft van het jaar met 11% gedaald van €40 mio in 2019 naar €36 mio in 2020.

Stijging TV-SchermTijd naar 206 minuten per dag
Daar waar de advertentiemarkt flink wordt geraakt door de coronacrisis laten de kijkcijfers een ander beeld zien. De TV-SchermTijd groeide in de eerste helft van 194 minuten in 2019 naar 206 minuten in 2020. Een stijging van 12 minuten per dag (+6,2%). Deze stijging is, met uitzondering van de doelgroep 20-34 jaar, in alle doelgroepen terug te zien.

De TV-SchermTijd is opgebouwd uit vier categorieën. De lineaire (live) kijktijd daalde licht van 138 naar 136 minuten per dag. Daarentegen zijn we opnieuw meer uitgesteld gaan kijken, van 20 naar 24 minuten per dag. De andere twee categorieën niet broadcast content stegen samen van 35 naar 45 minuten per dag. Videoplatforms als Videoland, Disney+, Netflix en YouTube maken onderdeel uit van deze twee categorieën.

Het is niet verwonderlijk dat we massaal meer nieuws- en actualiteitenprogramma’s zijn gaan kijken. De kijktijd van deze categorie steeg met maar liefst 41% naar 37 minuten per dag. De categorie Sport reportages laat een daling zien van 60% als gevolg van het annuleren van de voetbalcompetities en andere sportwedstrijden in het tweede kwartaal van 2020. Van alle programmacategorieën werd zoals altijd het meest gekeken naar de categorie Non fictie.

Nederlandse TV-adverteerders haken snel in op coronacrisis
In opdracht van Screenforce heeft Nielsen alle uitgezonden commercials bekeken en vastgesteld of zij op één of andere manier inhaken. Honderden merken hebben hun commercial aangepast. De piek lag in week 18 toen we maar liefst 108 merken corona gerelateerde campagnes op TV hadden lopen. Sinds de start in week 11 hebben adverteerders voor een bruto waarde van € 174 miljoen geïnvesteerd in inhaakcampagnes.

Voorzichtig positief over de tweede helft van 2020
Hoe de bestedingen zich wereldwijd en dus ook in Nederland in de komende maanden gaan ontwikkelen is direct afhankelijk van de scenario’s geschetst door het CPB. Krijgen we te maken met nieuwe contactbeperkingen door een tweede golf of kunnen we deze golf met lokale maatregelen indammen? Uitgaande van de CPB basisraming van augustus houdt Screenforce rekening met een licht dalende tot stabiele tweede helft van 2020. Voor heel 2020 verwacht Screenforce uit te komen op een daling van de TV-markt, die tussen de 12% en 15% zal liggen.

TV Halfjaarrapport
Het TV Halfjaarrapport 2020 is hier beschikbaar.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

03/05/22

A force for good: steeds meer TV-commercials stimuleren goed gedrag

Inspiratie Nieuws

Volgens de Nederlandse Reclamecode wordt onder reclame verstaan: ‘Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder

Topics: TV-reclame

25/04/22

Effect TV-sponsoring door Paramount in kaart gebracht

Nieuws Onderzoek

Er is veel onderzoek bekend naar de effectiviteit van de sponsoring van TV-programma’s. Uit al deze onderzoeken blijkt dat sponsoring een significante positieve uitwerking heeft

Topics: TV-reclame

21/03/22

Reclameprofessionals zijn geen gewone mensen | Zwitsers onderzoek toont verschillen in mediagedrag aan

Nieuws

Hebben mensen die werkzaam zijn in de marketing- en mediabranche, de zogenaamde reclameprofessionals, een ander mediumgedrag dan de rest van de bevolking? Als dat zo

Topics: TV-reclame

Algemeen directeur en Directeur Onderzoek

Nationaal Media Onderzoek (NMO) zoekt twee directeuren Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft als doel

Communicatieadviseur B2B

Misschien ken je Ad Alliance nog niet, maar onze merken ongetwijfeld wel. Ad Alliance is

Media Analist

Talpa Media Solutions zet de doelstelling van de adverteerder altijd centraal, want alleen op die

19 mei

MWG50

Op donderdag 19 mei is het tijd voor een groot feest, want MWG is 50

24 mei

The state of the attention economy

Op dinsdag 24 mei organiseren Screenforce en haar Belgische zusterorganisatie VIA Association of AV-Media de

31 mei

Digital Industry Meetup Influencer Marketing

Sommige influencers gaan binnenkort onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media vallen en

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en