Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

24/11/17
TV verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle door reclame gegenereerde winst

In vergelijking met alle andere media-investeringen is TV-reclame het meest effectief, zowel qua korte als qua langetermijneffecten. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar de effecten van meer dan 2.000 verschillende communicatiecampagnes door Ebiquity en Gain Theory, in opdracht van Thinkbox. TV is goed voor 71% van de door reclame gegenereerde winst. 

Alle onderzochte mediumtypen genereren in enige mate winst voor het merk
Het onderzoek ‘The Profit Ability: The Business Case For Advertising’ is in opdracht van Thinkbox uitgevoerd door Ebiquity en Gain Theory. Deze twee bureaus hebben onafhankelijk de reclame performance en de effectiviteit onderzocht voor honderden merken. Daarbij is voor meer dan 2.000 verschillende campagnes uit 11 verschillende branches de impact van de verschillende mediumtypen onderzocht op de korte en de lange termijn. De korte termijn is gedefinieerd als ‘binnen 3 tot 6 maanden na het einde van een campagne’ en de lange termijn ‘tot aan 3 jaar na het einde van de campagne’. Het blijkt dat de inzet van alle onderzochte mediumtypen in verschillende mate zowel op de korte als op de lange termijn winst genereert voor het betreffende merk.

Hoofdconclusies

  • Reclame levert op de korte termijn al rendement op
  • TV-reclame is de dominante driver zowel qua aandeel aan de totale winst als qua ROI per uitgegeven reclame pond• ROI is een maat voor efficiëntie, niet voor effectiviteit
  • TV levert een grootschalige bijdrage aan het rendement
  • TV is de meest veilige reclame-investering (laagste risico)• Door de lange termijn affecten van reclame niet mee te tellen, negeren we het grootste deel van de effectiviteit van reclame
  • Gemiddeld genomen is het langetermijneffect van reclame 1,9 maal zo groot als het kortetermijneffect
  • TV-reclame levert het grootste ‘lange termijn multiplier’ effect
  • In de FMCG-branche, die het meeste worstelt om kortetermijneffecten te realiseren, zien we sommige van de grootste langetermijneffecten

TV verantwoordelijk voor bijna driekwart (1)
TV levert grootste kans op ROI
TV-reclame levert zowel op de korte termijn als totaal de meeste winst op voor het merk. Het is de meest veilige mediabesteding (laagste risico) die een bedrijf kan maken, met de grootste kans op return on investment (ROI). De belangrijkste oorzaak voor het feit dat TV-reclame zoveel winst genereert is volgens de onderzoekers de grootschaligheid en de populariteit van TV. Die maken het mogelijk voor bedrijven om grote bedragen te investeren in dit mediumtype, zonder dat de effectiviteit afneemt. Adverteerders kunnen meer geld besteden aan TV dan aan enig ander mediumtype zonder dat de effectiviteit van het mediumtype afneemt.

TV verantwoordelijk voor bijna driekwart (2)

TV verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle door reclame gegenereerde winst
Van elk reclame pond dat wordt besteed aan media is de return on investment (ROI) binnen 3 jaar voor alle mediumtypen gemiddeld £ 3,24. Voor TV-reclame is dit maar liefst £4,20. TV is verantwoordelijk voor 71% van de dankzij de reclame-inzet veroorzaakte winst binnen drie jaar van bedrijven. Van alle TV-campagnes zorgt 86% voor winst en ook op de korte termijn levert TV-reclame het vaakst winst op (62%), in vergelijking met de andere onderzochte mediumtypen. Ook op de korte termijn levert TV van alle mediumtypen de hoogste return on investment op, £ 1,73 voor elke uitgegeven pond. Online video is verantwoordelijk voor 4% van alle winst dankzij reclame met een gemiddelde ROI totaal van £ 2,35.

TV verantwoordelijk voor bijna driekwart (3)

Investering in TV-reclame levert grootste bijdrage aan aandeelhouderswaarde
Matt Hill, research & planning director van Thinkbox, geeft het volgende commentaar op het onderzoek: ‘Bedrijven staan onder grote economische druk en marketeers moeten al hun investeringen verantwoorden. Het is essentieel dat we onze inzichten in welke verschillende vormen van reclame het meeste bijdragen aan de winst constant updaten zodat marketeers weten welke investering het meest verstandig is. Dit onderzoek, door twee gerespecteerde onafhankelijke organisaties die de beschikking hebben over betrouwbare data van adverteerders, dicht de kloof tussen de marketing en de financiële afdelingen van bedrijven met overtuigend bewijs dat reclame-investeringen bijdragen aan de aandeelhouderswaard. Met TV-reclame als het beste presterende mediumtype.

Dit artikel is een bewerking van het artikel over dit onderzoek op rapidtvnews.com aangevuld met informatie uit de publicatie over dit onderzoek op thinkbox.tv

Meer over dit onderwerp bij Screenforce
Screenforce publiceert regelmatig onderzoek naar de effectiviteit van TV onder het thema ‘ROI’. Zo blijkt uit het IPA rapport ‘Media in Focus; Marketing Effectiveness in the Digital Age’ van Les Binet en Peter Field dat TV het meest effectieve massamedium blijft en het beste presteert in combinatie met VOD (Video on Demand) en andere vormen van online video.
Uit een analyse door SMI en RMT blijkt dat meer besteden aan TV-reclame een belangrijke factor is in het verhogen van de omzet van merken. Binnen een periode van twee jaar zagen twaalf verschillende merken hun omzet gemiddeld met 14,6% stijgen.
Engels onderzoek toont aan dat videoreclame op YouTube en Facebook minder impact heeft en duurder is dan video on demand reclame op TV (VOD).

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

03/05/22

A force for good: steeds meer TV-commercials stimuleren goed gedrag

Inspiratie Nieuws

Volgens de Nederlandse Reclamecode wordt onder reclame verstaan: ‘Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder

Topics: TV-reclame

25/04/22

Effect TV-sponsoring door Paramount in kaart gebracht

Nieuws Onderzoek

Er is veel onderzoek bekend naar de effectiviteit van de sponsoring van TV-programma’s. Uit al deze onderzoeken blijkt dat sponsoring een significante positieve uitwerking heeft

Topics: TV-reclame

04/04/22

De vorm van de aandacht curve is het fundament van de voorspelling voor het merkresultaat

Onderzoek

Karen Nelson Field schrijft maandelijks blogs voor het Britse mediadata en -softwarebedrijf Mediatel. Daarin geeft ze een beschrijving van de state of the art van

Topics: Reclame-effect, ROI

Algemeen directeur en Directeur Onderzoek

Nationaal Media Onderzoek (NMO) zoekt twee directeuren Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft als doel

Communicatieadviseur B2B

Misschien ken je Ad Alliance nog niet, maar onze merken ongetwijfeld wel. Ad Alliance is

Media Analist

Talpa Media Solutions zet de doelstelling van de adverteerder altijd centraal, want alleen op die

19 mei

MWG50

Op donderdag 19 mei is het tijd voor een groot feest, want MWG is 50

24 mei

The state of the attention economy

Op dinsdag 24 mei organiseren Screenforce en haar Belgische zusterorganisatie VIA Association of AV-Media de

31 mei

Digital Industry Meetup Influencer Marketing

Sommige influencers gaan binnenkort onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media vallen en

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en