Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/09/15
Meer TV-reclame leidt tot betere bedrijfsresultaten

De groei in omzet, winst per aandeel, en de aandelenkoers van bedrijven die meer in TV-reclame hebben geïnvesteerd is hoger dan die van bedrijven die dat niet hebben gedaan. Dat blijkt uit een analyse van het Video Advertising Bureau van de TV-reclamebestedingen en de bedrijfsresultaten van 100 grote Amerikaanse bedrijven over de periode van de afgelopen 4 jaar.

Online focus bedrijven niet gebaseerd op harde cijfers

Bij veel marketeers bestaat een blind geloof in het potentieel van internet  als ROI-reclamemedium. In een artikel in Advertising Age uit februari 2015 wordt geconstateerd dat juist de bedrijven die het meest aangeven dat ze meer willen investeren in internet reclame tegelijkertijd lagere of tegenvallende bedrijfsresultaten rapporteren. Als voorbeeld worden in Advertising Age Unilever en P&G genoemd, de twee grootste adverteerders ter wereld.

Analyse 100 grote Amerikaanse concerns

Het Video Advertising Bureau besloot daarom een grondige analyse te doen van bestaande objectieve cijfers met betrekking tot TV-reclamebestedingen en bedrijfsresultaten. Voor TV werd gebruik gemaakt van de Nielsen Ad’Views TV-reclamebestedingencijfers en voor de bedrijfsresultaten van de cijfers uit de openbare SEC-rapportages (U.S. Securities & Exchange Commission). Voor elk bedrijf werden de ontwikkeling van omzet, winst per aandeel en de aandelenkoers geanalyseerd. Aangezien er nog geen goede complete registraties zijn van internetreclame bestedingen konden deze cijfers niet verwerkt worden in de analyse. De cijfers zijn afkomstig van 100 grote Amerikaanse concerns uit negen verschillende branches (automotive, CPG, entertainment, financiën, medicijnen, horeca, retail, reizen, telecom) en werden geanalyseerd over de periode van de afgelopen 4 jaar (2011-2014). Van deze 100 geanalyseerde bedrijven hadden 60 hun TV-reclamebestedingen in 2014 verhoogd ten opzichte van 2011 en 40 hadden deze juist verlaagd. Deze ROI-analyse vormt een nieuwe aanpak naast de al bestaande ROI-analyses op basis van marketingcijfers zoals verkoop of winst per product.

Betere bedrijfsresultaten dankzij groeiend TV-reclamebudget

Nagenoeg alle bedrijven die meer hebben uitgegeven aan TV reclame in de afgelopen vier jaar zagen een substantiële groei van de omzet, de winst per aandeel en de aandelenkoers. Bij de bedrijven die minder hebben uitgegeven aan TV reclame is het beeld wisselend. Hun performance qua bedrijfsresultaten lag juist een stuk lager dan het gemiddelde van de 100 onderzochte concerns.

 

Hoger TV-budget leidt tot bijna vier maal zo veel omzetgroei

Gemiddeld genomen verhoogden de 60 bedrijven die meer TV-reclame hebben ingezet hun TV-budget met 40%. De 40 bedrijven die minder TV-reclame hebben ingezet verlaagden hun TV-budget gemiddeld met 15%. Qua omzet resulteert dit voor de voor de bedrijven die wel meer zijn gaan inzetten in een gemiddelde groei van 26%, maar liefst bijna vier maal zo hoog als de gemiddelde omzetgroei voor de bedrijven die minder zijn gaan besteden aan TV-reclame. Voor winst per aandeel (+/- 8 maal) en aandelenkoers (+/- 11 maal) is dit effect nog sterker.

Continuïteit loont

Wanneer binnen de groep van 60 bedrijven die meer zijn gaan besteden aan TV-reclame de groep die dat 2 jaar heeft gedaan wordt afgezet tegen de groep die dat 4 jaar heeft gedaan, dan blijkt dat continuïteit loont: De financiële bedrijfsresultaten, wat omzet en winst per aandeel betreft, zijn het sterkst voor bedrijven die de gehele periode meer zijn gaan investeren. De omzet is met 41% gestegen en de winst per aandeel met maar liefst 83%.

 

Belangrijkste resultaten

  • Er is een duidelijke correlatie tussen TV-reclame bestedingen en bedrijfsresultaten
  • De financiële resultaten zijn het sterkst voor bedrijven die continu ieder jaar hun TV-reclamebudget verhogen
  • Nagenoeg alle bedrijven die hun TV-reclamebudget verhoogden zagen een sterke groei in omzet (+26%), winst per aandeel (+38%) en aandelenkoers (+53%)
  • Bedrijven die consistent, meerdere jaren hun TV-reclamebudget verhogen realiseerden de grootse groei in omzet een aandelenresultaten
  • Bedrijven die hun TV-reclamebudget verminderden realiseerden veel lagere financiële resultaten dan het gemiddelde van de onderzochte bedrijven
  • TV-reclame vormt een primaire aanjager voor een succesvolle bedrijfsvoering

Rapportage ‘A question of Impact’

Het Video Advertising Bureau is het Amerikaanse marketingbureau voor TV-zenders en TV-exploitanten. De resultaten van de analyse zijn gepubliceerd in een white paper: ‘A question of Impact: Exploring the Correlation Between TV Spending and Business Performance’.

Overig TV ROI-onderzoek

SPOT heeft op de website eerder onderzoek gepubliceerd over de ROI van TV-reclame. Onderzoek van Seven One Media heeft aangetoond dat de lange termijn ROI van TV tweemaal zo hoog is dan de korte termijn ROI. En onderzoek van Thinkbox toont aan dat TV-reclame van de verschillende onderzochte mediumtypen de hoogste ROI realiseert.

 

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

29/09/22

Wat kunnen merken doen in tijden van inflatie?

Nieuws Onderzoek

Ad Alliance heeft afgelopen augustus onderzoeksbureau Dynata onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van de inflatie op merken. In hoeverre heeft de inflatie ook invloed

Topics: Reclame-effect, ROI

09/09/22

Aandacht voor reclame belangrijk of niet? Sharp en Ritson zijn het weer niet met elkaar eens.

Onderzoek

Tijdens een lezing op de Mi3-LinkedIn B2B Next bijeenkomst in Sydney vertelde professor Byron Sharp dat het volgens hem zinloos is om als adverteerder te

Topics: Reclame-effect

19/08/22

Waarom is het tijd voor ‘Aandacht versie 2’: Aandachtwetenschap

Nieuws Onderzoek

In haar blog voor The Media Leader geeft Karen Nelson-Field een overzicht van de onderwerpen die ze de afgelopen 12 maanden heeft behandeld. Gedurende die

Topics: Reclame-effect, ROI

Marketing Communicatie Expert

Screenforce is de Nederlandse TV-marketingorganisatie. Haar doel is om adverteerders en mediabureaus te helpen om

Teammanager data & insights

Ster zoekt een ondernemende, resultaatgerichte en inspirerende teammanager data & insights. Met jouw managementervaring weet

Eindregisseur / Playout Operator

SBS6, NET5, Veronica, SBS9 en TV538 zijn dé vijf TV-kanalen van Talpa Network. Als Eindregisseur

3 -
9 oktober

Dutch Media Week

Van 3 tot en met 9 oktober laat Dutch Media Week de ontwikkeling zien van

6 oktober

Festival of Marketing 2022

Introducing Marketing Week’s Festival of Marketing, taking place in-person, on 06 October 2022 at a

6 oktober

Grand Prix Content Marketing

De Grand Prix Content Marketing is na twee jaren vol coronaleed terug, met een nieuwe

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en