Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/09/15
Meer TV-reclame leidt tot betere bedrijfsresultaten

De groei in omzet, winst per aandeel, en de aandelenkoers van bedrijven die meer in TV-reclame hebben geïnvesteerd is hoger dan die van bedrijven die dat niet hebben gedaan. Dat blijkt uit een analyse van het Video Advertising Bureau van de TV-reclamebestedingen en de bedrijfsresultaten van 100 grote Amerikaanse bedrijven over de periode van de afgelopen 4 jaar.

Online focus bedrijven niet gebaseerd op harde cijfers

Bij veel marketeers bestaat een blind geloof in het potentieel van internet  als ROI-reclamemedium. In een artikel in Advertising Age uit februari 2015 wordt geconstateerd dat juist de bedrijven die het meest aangeven dat ze meer willen investeren in internet reclame tegelijkertijd lagere of tegenvallende bedrijfsresultaten rapporteren. Als voorbeeld worden in Advertising Age Unilever en P&G genoemd, de twee grootste adverteerders ter wereld.

Analyse 100 grote Amerikaanse concerns

Het Video Advertising Bureau besloot daarom een grondige analyse te doen van bestaande objectieve cijfers met betrekking tot TV-reclamebestedingen en bedrijfsresultaten. Voor TV werd gebruik gemaakt van de Nielsen Ad’Views TV-reclamebestedingencijfers en voor de bedrijfsresultaten van de cijfers uit de openbare SEC-rapportages (U.S. Securities & Exchange Commission). Voor elk bedrijf werden de ontwikkeling van omzet, winst per aandeel en de aandelenkoers geanalyseerd. Aangezien er nog geen goede complete registraties zijn van internetreclame bestedingen konden deze cijfers niet verwerkt worden in de analyse. De cijfers zijn afkomstig van 100 grote Amerikaanse concerns uit negen verschillende branches (automotive, CPG, entertainment, financiën, medicijnen, horeca, retail, reizen, telecom) en werden geanalyseerd over de periode van de afgelopen 4 jaar (2011-2014). Van deze 100 geanalyseerde bedrijven hadden 60 hun TV-reclamebestedingen in 2014 verhoogd ten opzichte van 2011 en 40 hadden deze juist verlaagd. Deze ROI-analyse vormt een nieuwe aanpak naast de al bestaande ROI-analyses op basis van marketingcijfers zoals verkoop of winst per product.

Betere bedrijfsresultaten dankzij groeiend TV-reclamebudget

Nagenoeg alle bedrijven die meer hebben uitgegeven aan TV reclame in de afgelopen vier jaar zagen een substantiële groei van de omzet, de winst per aandeel en de aandelenkoers. Bij de bedrijven die minder hebben uitgegeven aan TV reclame is het beeld wisselend. Hun performance qua bedrijfsresultaten lag juist een stuk lager dan het gemiddelde van de 100 onderzochte concerns.

 

Hoger TV-budget leidt tot bijna vier maal zo veel omzetgroei

Gemiddeld genomen verhoogden de 60 bedrijven die meer TV-reclame hebben ingezet hun TV-budget met 40%. De 40 bedrijven die minder TV-reclame hebben ingezet verlaagden hun TV-budget gemiddeld met 15%. Qua omzet resulteert dit voor de voor de bedrijven die wel meer zijn gaan inzetten in een gemiddelde groei van 26%, maar liefst bijna vier maal zo hoog als de gemiddelde omzetgroei voor de bedrijven die minder zijn gaan besteden aan TV-reclame. Voor winst per aandeel (+/- 8 maal) en aandelenkoers (+/- 11 maal) is dit effect nog sterker.

Continuïteit loont

Wanneer binnen de groep van 60 bedrijven die meer zijn gaan besteden aan TV-reclame de groep die dat 2 jaar heeft gedaan wordt afgezet tegen de groep die dat 4 jaar heeft gedaan, dan blijkt dat continuïteit loont: De financiële bedrijfsresultaten, wat omzet en winst per aandeel betreft, zijn het sterkst voor bedrijven die de gehele periode meer zijn gaan investeren. De omzet is met 41% gestegen en de winst per aandeel met maar liefst 83%.

 

Belangrijkste resultaten

  • Er is een duidelijke correlatie tussen TV-reclame bestedingen en bedrijfsresultaten
  • De financiële resultaten zijn het sterkst voor bedrijven die continu ieder jaar hun TV-reclamebudget verhogen
  • Nagenoeg alle bedrijven die hun TV-reclamebudget verhoogden zagen een sterke groei in omzet (+26%), winst per aandeel (+38%) en aandelenkoers (+53%)
  • Bedrijven die consistent, meerdere jaren hun TV-reclamebudget verhogen realiseerden de grootse groei in omzet een aandelenresultaten
  • Bedrijven die hun TV-reclamebudget verminderden realiseerden veel lagere financiële resultaten dan het gemiddelde van de onderzochte bedrijven
  • TV-reclame vormt een primaire aanjager voor een succesvolle bedrijfsvoering

Rapportage ‘A question of Impact’

Het Video Advertising Bureau is het Amerikaanse marketingbureau voor TV-zenders en TV-exploitanten. De resultaten van de analyse zijn gepubliceerd in een white paper: ‘A question of Impact: Exploring the Correlation Between TV Spending and Business Performance’.

Overig TV ROI-onderzoek

SPOT heeft op de website eerder onderzoek gepubliceerd over de ROI van TV-reclame. Onderzoek van Seven One Media heeft aangetoond dat de lange termijn ROI van TV tweemaal zo hoog is dan de korte termijn ROI. En onderzoek van Thinkbox toont aan dat TV-reclame van de verschillende onderzochte mediumtypen de hoogste ROI realiseert.

 

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

06/07/15

Is de EBU stil geworden over luidheid TV-programma’s?

Nieuws

Het luidheidswerk van de European Broadcast Union (EBU) heeft gepiekt. In veel landen is R 128 inmiddels de norm voor televisiegeluid. De updates van de

Topics: Luidheid reclame, TV-reclame

11/04/23

Nieuw Belgisch onderzoek naar videoreclame

Onderzoek

Langere BVOD- en lineaire TV-reclames krijgen ook langere aandacht Onze Belgische collega’s van de Association of AV Media (VIA) hebben op 28 maart de resultaten

Topics: Reclame-effect, TV-reclame

02/11/20

Het her-evalueren van reclame-effectiviteit gebaseerd op aandacht als nieuwe currency

Nieuws Onderzoek

De aandacht van de consument, als een maat voor effectiviteit, wordt in een rap tempo een meetcriterium voor media-inkoop. Uit media-effectiviteitsonderzoek blijkt steeds vaker dat

Topics: Reclame-effect, TV-reclame

16 maart

Foto’s TV Jaarrapport 2022

Donderdag 16 maart presenteerde Screenforce het TV Jaarrapport van 2022. Bekijk hier alle foto’s van

12 december

Webinar: De Kracht van Creatie

Ben je ook benieuwd hoe je de impact van commercials kunt verhogen? Samen met neuromarketingbureau

11 januari

Koffiedik Kijken | VIA

Koffiedik Kijken is dé nieuwjaarsbijeenkomst van de media, marketing- en communicatiebranche. Diverse sprekers nemen een

Kennismanager Data & Research

bvA netwerk van merkleiders is op zoek naar een ambitieuze en analytisch sterke data- en researchspecialist die de inspanningen van bvA

Team Manager Data Science

Als Team Manager Data Science geef je leiding aan een team van acht data scientists die dataproducten bouwen die een directe

Communicatieadviseur

Fremantle is per direct op zoek naar een Communicatieadviseur. Je werkt nauw samen met jouw communicatie teamgenoten maar natuurlijk ben je

Releasenote 28/11/2023 – Dashboard

Het TIP-Dashboard is een nieuw menu op de TIP-webapplicatie waarmee je in één oogopslag alle relevante gegevens over jouw campagne op één scherm te zien

Releasenote 31/3/2022 – Uitzendinstructies

De ontwikkeling van TIP is in volle gang. Om het inkoopproces nog efficiënter te maken is een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het opgeven van uitzendinstructies voor

Release note 27/07/2021 – GRP module

TIP is het gezamenlijke TV-inkoop platform van Ster, Talpa Network, Ad Alliance of ORN. Het gebruik van TIP wordt door Screenforce kosteloos aangeboden aan bureaus

Release note 25/05/2021 – Monitoring van storingen

Op dinsdag 25 mei is TIP uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: monitoring van storingen. Hierdoor kunnen TIP gebruikers op een geautomatiseerde wijze inzicht krijgt in

Release note 26/10/2020 – Status aangeleverde commercials

Op maandag 26 oktober is een nieuwe update doorgevoerd in TIP. Vanaf deze datum kun je de status van aangeleverde commercials bekijken. Naast dat je

Release note 01/10/2020 – TIP & tutorials

TIP bevat nu extra informatie over de uitgezonden spots en tutorials over de hoofdmenu’s. In TIP vind je een aantal belangrijke functionaliteiten die het gehele

Release note 29/05/2020 – TV-campagnes aanvragen

Vanaf mei is het mogelijk om in TIP TV-campagnes aan te vragen. Campagnes aanvragen Ga nadat je bent ingelogd in TIP naar aanvragen – nieuwe

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en real time kunnen inlezen in door hun gebruikte software. Met