Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/10/21
Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

In Europa mogen goederen en diensten vrij over de grens worden verhandeld. Dat geldt ook voor TV(reclame). Daarom zorgt de Europese Unie ervoor dat alle TV-diensten zich aan dezelfde regels houden.

Aan welke regels TV zich moet houden staan in de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, de AVMSD. Nederland mag wel strengere wetgeving maken dan de Europese Unie voorschrijft, maar mag haar wet- en regelgeving niet minder streng maken.

Voor adverteerders, bureaus en zenders zijn de volgende onderdelen van de AVMSD van belang:

Herkenbaarheid van reclame

Reclameboodschappen zijn gehouden aan een aantal beperkingen;

 • Reclame mag niet de menselijke waardigheid aantasten, discrimineren, aansporen tot schadelijk gedrag of schadelijk zijn voor minderjarigen. Het mag minderjarigen niet aanzetten tot zeuren om producten bij hun ouders.
 • Er mag geen reclame worden gemaakt voor tabak.
 • Alcoholreclame mag niet specifiek gericht zijn op kinderen.
 • De lidstaten moeten bevorderen dat er een gedragscode wordt opgesteld over het gebruik van ongeschikte reclame in of rond kinderprogramma’s die aanzetten tot het gebruik van ongezond voedsel.

Regels voor reclameonderbrekingen

 • Films en nieuwsprogramma’s mogen elke 30 minuten worden onderbroken.
 • Kinderprogramma’s mogen maar om de 30 minuten worden onderbroken.
 • Religieuze diensten mogen niet worden onderbroken.
 • In sportprogramma’s mogen mini-spots worden uitgezonden, voor alle overige programma’s geldt dat reclame in blokken moet worden uitgezonden.
 • Overige programma’s zijn vrij om te onderbreken in reclameblokken wanneer zij willen, mits zij de limiet van 12 minuten reclame per uur niet overschrijden.

Product placement

elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een betreffend handelsmerk binnen het kader van een programma tegen betaling of soortgelijke vergoeding.

Er is een aantal voorwaarden waarin product placement zich dient te houden:

 • Product placement is toegestaan in bioscoopfilms, TV-films en –series, sportprogramma’s en “lichte” amusement programma’s.
 • De verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid van de aanbieder mag niet worden aangetast. Het is verboden om rechtstreeks tot aankoop of huur van goederen of diensten aan te sporen, in het bijzonder door specifieke aanprijzingen en het product mag geen overmatige aandacht krijgen.
 • Er geldt een meldingsplicht. De kijker moet ervan op de hoogte zijn dat hij/zij naar een programma kijkt waar product placement in voorkomt. Dit moet gebeuren aan het begin, na reclameblokken en aan het einde van het programma.
 • Product placement is verboden voor tabaksproducten en geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.
 • In nieuws- en actualiteitenprogramma’s, kinderprogramma’s en documentaires is product placement niet toegestaan.

Wijziging AVMSD

Per 1 november 2020 is de Mediawet gewijzigd vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Het CvdM buigt zich op in Europees verband opnieuw over de vraag óf en welke YouTubers onder hun handhavingsscope vallen. Op de site van het CvdM staat een informatiesheet hierover. Qua reclame staat nu in de infosheet dat deze de vermelding ‘reclame of advertentie of woorden van gelijke strekking duidelijk zichtbaar in de reclame’ moet zijn. SRC heeft op de site transitie informatie geplaats met een verwijzing naar de Reclamecode Social Media en Influencer Marketing.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

06/01/22

Update reclame online kansspelen: TV-zenders scherpen eigen beleid aan

Kennis Nieuws

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Als één van de laatste landen binnen Europa heeft Nederland de

Topics: Regelgeving TV-reclame, TV-reclame

04/01/22

Geen alcoholreclame in 2022 op twee jongerenzenders

Nieuws

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in

Topics: Regelgeving TV-reclame

14/12/21

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Persberichten

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de

Topics: Regelgeving TV-reclame

Manager Public Affairs Benelux

Discovery Networks is één van de toonaangevende concerns in de media-entertainmentindustrie. In Amsterdam werken we

B2B Marketing Manager Events

Het B2B Marketing team is onderdeel van het saleshuis Media Solutions en heeft als doel

Senior Creatief Strateeg

Ben jij die allround Senior Creatief Strateeg die voor ambitieuze adverteerders van Nederland wil werken?

6 -
7 december

The Future of TV Advertising Global

Op dinsdag 6 en woensdag 7 december keert The Future of TV Advertising Global –

15 december

Nationaal Reclamerechtcongres 2022 – donderdag 15 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het

12 januari

Koffiedik Kijken 2022

Op donderdag 12 januari komt de marketingcommunicatie-industrie samen in het Koninklijk instituut voor de Tropen

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en