Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/10/21
Reclamecode kansspelen

In de reclamecode kansspelen is verder uitgewerkt aan welke voorwaarden reclame voor kansspelen moet voldoen. De volgende regels zijn van belang voor adverteerders, bureaus en zenders:

 • Reclame voor kansspelen mag alleen gericht zijn op een verantwoorde deelname aan en het wekken van interesse voor het aangeboden kansspel.
 • Per 1 juli 2015 is het gebruik van de slogan: “speel bewust” verplicht bij reclames voor kansspelen.
 • Het is vergunninghouders verboden via lineaire televisiediensten reclame- en telewinkelboodschappen, met uitzondering van neutrale vermelding van sponsoring van media aanbod, uit te zenden tussen 06.00 en 19.00.
 • Reclame voor kansspelen mag niet aansporen tot onmatige deelname aan kansspelen. Onder onmatige deelneming wordt verstaan risicovol gedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving.
 • Reclame voor kansspelen mag niet agressief of misleidend zijn, met name niet met betrekking tot de eigenschappen van of kansen op het winnen van een prijs bij de aangeboden kansspelen.
 • Er zal geen reclame voor kansspelen worden gemaakt door middel van en rondom specifiek op minderjarigen gerichte media, dan wel delen van deze media (speciale radio- en tv-programma’s).
 • De houder van de vergunning tot het organiseren van een speelcasino en houders van een vergunning voor speelautomaten richten hun reclame niet specifiek op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar.
 • In reclame van kansspelaanbieders waarbij andere diensten of goederen dan kansspelen worden aangeprezen, moet voldoende duidelijk zijn dat deze worden aangeboden door een kansspelaanbieder.
 • Indien in het kader van een reclame voor kansspelen een prijs of een lot als gratis, als bonus of als cadeau wordt aangeboden, en men om van dit aanbod gebruik te maken een bepaalde verkoopverplichting heeft, dient de aankoopverplichting duidelijk als onderdeel van het aanbod in de uiting te worden vermeld. De waarde van het gratis item mag niet in de aankoopverplichting zijn verdisconteerd.
 • In reclame voor kansspelen mag niet de suggestie worden gewekt dat prijswinnaars verplicht zijn tot het verlenen van medewerking aan enige vorm van reclame voor de kansspelaanbieder.
 • Onverminderd wat hierover in de Nederlandse Reclame Code is vermeld dient bij iedere relevante reclame voor kansspelen duidelijk te worden vermeld waar informatie kan worden verkregen en kan worden nagezien ten aanzien van: specifieke kenmerken van aangeboden kansspelen, de kosten van deelneming, verplichtingen die zijn verbonden aan deelneming, verbod voor minderjarigen om deel te nemen, het waarborgen van de privacy van deelnemers, verantwoorde deelneming aan kansspelen, de gevaren van kansspelverslaving, de mogelijkheid voor hulpverlening met betrekking tot kansspelverslaving etc.
 • Het is houders van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting niet toegestaan om reclame te maken voor door hen aangeboden kansspelen.
 • Kansspelaanbieders richten hun reclame voor kansspelen niet specifiek op maatschappelijk kwetsbare groepen.
 • In reclame voor kansspelen mogen in principe geen personen die jonger zijn of lijken dan 18 jaar worden afgebeeld.

Deze code in aangepast en in werking getreden met ingang van 1 januari 2015
Kijk hier voor meer informatie over de reclamecode kansspelen.

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

06/01/22

Update reclame online kansspelen: TV-zenders scherpen eigen beleid aan

Kennis Nieuws

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Als één van de laatste landen binnen Europa heeft Nederland de

Topics: Regelgeving TV-reclame, TV-reclame

04/01/22

Geen alcoholreclame in 2022 op twee jongerenzenders

Nieuws

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in

Topics: Regelgeving TV-reclame

14/12/21

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Persberichten

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de

Topics: Regelgeving TV-reclame

Data Analist

Binnen het Data & Strategy team houden we ons onder andere bezig met het leveren

Commercial Traffic & AVS Specialist

Commercial traffic & AVS vormt samen met Campaign Planning het Sales Operations team. En sámen

Manager Public Affairs Benelux

Discovery Networks is één van de toonaangevende concerns in de media-entertainmentindustrie. In Amsterdam werken we

16 maart

TV Jaarrapport 2020 | Screenforce

Donderdag 16 maart presenteert Screenforce het TV Jaarrapport van 2022. Met hoeveel procent is de

25 april

The Future of Brands conferentie – 25 en 26 april

Vlak voor de feestdagen zijn de thema’s bekend gemaakt van de The Future of Brands

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en