Nieuws

Event

Vacature

TIP Tool

01/10/21
Reclamecode voedingsmiddelen

Reclame voor voedingsmiddelen, in het bijzonder gericht op kinderen, spelen een rol in de publieke discussie over voeding en gezondheid. Hoewel de FNLI vindt dat er onvoldoende bewijs is dat reclame een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van overgewicht, heeft de FNLI begrip voor de vragen die reclame gericht op kinderen oproept.

De levensmiddelenindustrie stelt via zelfregulering beperkingen aan reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. Deze beperkingen zijn opgenomen in de reclamecode voedingsmiddelen.

De volgende regels zijn van belang voor adverteerders, zenders en bureaus:

    • Er mag geen reclame voor voedingsmiddelen worden gemaakt die specifiek gericht is op kinderen tot en met 12 jaar.

Er mag geen reclame worden gemaakt die niet specifiek maar wel mede gericht is op kinderen tot en met 12 jaar als het publiek waarvoor de reclame bestemd is voor 25% of meer bestaat uit kinderen tot en met 12 jaar.

  • Het bovengenoemde reclameverbod is niet van toepassing op reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria: het gaat dan om een maxima aan calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zoet en suikers in deze producten.
  • Er mag wel reclame worden gemaakt voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar als de reclame tot stand is gekomen in samenwerking met de overheid of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, gezondheid en/of beweging.
  • In een reclame-uiting voor een voedingsmiddel dienen mededelingen over smaak, portiegrootte en een eventuele bijdrage van het aangeprezen voedingsmiddel aan een verantwoord voedingspatroon juist en volledig te zijn.
  • Het is verboden gezondheidsclaims te gebruiken die door de Europese Commissie zijn afgewezen of die niet onder een overgangsregeling vallen.
  • Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 7 jaar is niet toegestaan. Dit betekent dat er geen reclame voor voedingsmiddelen wordt geuit in/op mediadragers welke zich volgens het algemeen in de markt geaccepteerde bereik onderzoek specifiek richten op kinderen tot en met 7 jaar.
  • Een reclame voor een voedingsmiddel dat geassocieerd wordt met een bepaald specifiek voor kinderen bestemd TV-en/of radioprogramma mag niet getoond worden in reclameblokken tijdens en direct aansluitend op de uitzending van dat programma.
  • In reclame op audiovisuele media specifiek gericht op kinderen, zal een kinderidool niet actief een voedingsmiddel en/of daaraan gerelateerde premiums en diensten aanprijzen.

Meer informatie over de reclamecode voor voedingsmiddelen vind je hier.

 

Print Friendly, PDF & Email

Vergelijkbare artikelen

Meer events

Meer vacatures

Andere Release Notes

06/01/22

Update reclame online kansspelen: TV-zenders scherpen eigen beleid aan

Kennis Nieuws

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Als één van de laatste landen binnen Europa heeft Nederland de

Topics: Regelgeving TV-reclame, TV-reclame

04/01/22

Geen alcoholreclame in 2022 op twee jongerenzenders

Nieuws

STIVA heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit betekent dat in

Topics: Regelgeving TV-reclame

14/12/21

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud TV en online reclame

Persberichten

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. In deze code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de

Topics: Regelgeving TV-reclame

Projectcoördinator

Heb je oog voor zowel hoofdlijnen als details? Ben je oplossingsgericht en ga je geen

PR Manager

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) is a leading global media and entertainment company that creates

(Junior) Digital Campaign Manager

Talpa Media Solutions is de verkooporganisatie voor vier Nederlandse commerciële televisiezenders SBS6, Net5, Veronica, SBS9

6 september

Cross Media Café: Nieuwsvoorziening van de Toekomst

Op dinsdag 6 september organiseren we in samenwerking met Beeld & Geluid weer een gloednieuw

9 -
12 september

IBC 2022

Van 9-12 september 2022 is de International Broadcasting Convention, ’s werelds meest invloedrijke media, entertainment

15 september

Ster Focus

Tijdens Ster Focus blikken we op donderdag 15 september tijdens een online sessie van 12.00

Release note 30/01/2020 – API

TIP is uitgebreid met een interface (API) waarmee adverteerders en bureaus hun TV-campagnes direct en